Ghost House Pictures's movies

Ấn Quỷ

Ấn Quỷ

Mar 31, 2021

6,7
Ma Cây

Ma Cây

Apr 05, 2013

6,5
Yêu Tinh

Yêu Tinh

May 20, 2015

5,2
30 Ngày Đen Tối

30 Ngày Đen Tối

Oct 17, 2007

6,4
Lời Nguyền

Lời Nguyền

Dec 31, 2019

5,5
Ông Kẹ

Ông Kẹ

Feb 04, 2005

5
Lời Nguyền

Lời Nguyền

Oct 22, 2004

5,9
The Grudge 2

The Grudge 2

Oct 12, 2006

5,5
The Grudge 3

The Grudge 3

May 12, 2009

5,4
The Messengers

The Messengers

Feb 02, 2007

5,7
Ông Kẹ 2

Ông Kẹ 2

Oct 20, 2007

5,5
Rise: Blood Hunter

Rise: Blood Hunter

Apr 28, 2007

5,4
Page 1 of 2