X Filme Creative Pool's movies

Lola rennt

Lola rennt

Mar 03, 1998

7,3
Imagine Me & You

Imagine Me & You

Feb 01, 2005

7,6
Vân Đồ

Vân Đồ

Oct 26, 2012

6,9
Brimstone

Brimstone

Mar 12, 2016

7,1
Đơn Giản Là Yêu

Đơn Giản Là Yêu

Sep 20, 2012

7,8
Good Bye, Lenin!

Good Bye, Lenin!

Feb 13, 2003

7,6
Isi & Ossi

Isi & Ossi

Feb 14, 2020

7
Đế Chế Mông Cổ

Đế Chế Mông Cổ

Sep 20, 2007

6,7
The Countess

The Countess

Mar 13, 2009

5,9
Alone in Berlin

Alone in Berlin

Feb 15, 2016

6,7
Heaven

Heaven

Feb 06, 2002

6,5
Happy End

Happy End

Jun 21, 2017

6,1
Die Känguru-Chroniken

Die Känguru-Chroniken

Mar 05, 2020

5,9
Little Thirteen

Little Thirteen

Jul 04, 2012

5,6
Frantz

Frantz

Sep 07, 2016

7,4
Page 1 of 4