“becoming an adult” Movies

Cậu Bé Peter Pan

Cậu Bé Peter Pan

Feb 05, 1953

7,2
High School Musical

High School Musical

Jan 20, 2006

6,6
Dính Bầu

Dính Bầu

Dec 05, 2007

7
Carrie

Carrie

Nov 04, 2002

6,1
Anh Em Ghẻ

Anh Em Ghẻ

Jul 25, 2008

6,6
Hương Mộc Lan

Hương Mộc Lan

Dec 10, 1999

7,7
Siêu Nhí Karate 4

Siêu Nhí Karate 4

Jul 18, 1994

5,3
Thú Tính 2

Thú Tính 2

Feb 19, 2004

5,1
Trở Về Tuổi Thơ

Trở Về Tuổi Thơ

Apr 26, 2002

6,7
Finding Forrester

Finding Forrester

Dec 21, 2000

7,1
Muriel's Wedding

Muriel's Wedding

Sep 29, 1994

6,9