“canada” Movies

Bandit

Bandit

Sep 23, 2022

6,2
Răng Nanh

Răng Nanh

Sep 19, 2014

5,5
Mẹ

Mẹ

Sep 19, 2014

8,3
Thám Tử Nhí

Thám Tử Nhí

Oct 16, 2020

6,6
L'Ours

L'Ours

Oct 21, 1988

7
Vụ Bạo Loạn

Vụ Bạo Loạn

Feb 06, 2009

7,2
Anne of Green Gables

Anne of Green Gables

Dec 01, 1985

8,1
I Like Movies

I Like Movies

Mar 10, 2023

6,9
Bowling for Columbine

Bowling for Columbine

Oct 09, 2002

7,5
Fly Away Home

Fly Away Home

Sep 13, 1996

6,9
Maudie

Maudie

Jun 16, 2016

7,7
Home Invasion

Home Invasion

Feb 02, 2016

5,4
Last Night

Last Night

Oct 23, 1998

6,6
Les affamés

Les affamés

Sep 23, 2017

5,9
What Keeps You Alive

What Keeps You Alive

Jan 04, 2018

5,8