“dark comedy” Movies

Ký Sinh Trùng

Ký Sinh Trùng

May 30, 2019

8,5
Đáy Thượng Lưu

Đáy Thượng Lưu

Sep 18, 2022

7,2
El Infierno

El Infierno

Sep 03, 2010

7,9
Beau Sợ Sệt

Beau Sợ Sệt

Mar 11, 2023

7,2
Trốn Thoát

Trốn Thoát

Feb 24, 2017

7,6
Anh Hùng Cùi Bắp

Anh Hùng Cùi Bắp

Mar 22, 2010

7,1
Funny Pages

Funny Pages

Aug 08, 2022

5,8
Cỗ Máy Tội Phạm

Cỗ Máy Tội Phạm

Dec 19, 1971

8,2
Idiocracy

Idiocracy

Sep 01, 2006

6,3
Vẻ Đẹp Mỹ

Vẻ Đẹp Mỹ

Sep 15, 1999

8
Người Chim

Người Chim

Oct 17, 2014

7,5
Kim Cương Trong Đá

Kim Cương Trong Đá

Aug 30, 2019

7,1
Run sợ ở Las Vegas

Run sợ ở Las Vegas

May 22, 1998

7,2
Cuộc Săn Lùng

Cuộc Săn Lùng

Mar 11, 2020

6,7