“haunting” Movies

Biệt Đội Săn Ma

Biệt Đội Săn Ma

Jun 08, 1984

7,5
What Lies Beneath

What Lies Beneath

Jul 21, 2000

6,4
Practical Magic

Practical Magic

Oct 16, 1998

6,7
The Covenant

The Covenant

Sep 08, 2006

5,5
Biệt Thự Ma Ám

Biệt Thự Ma Ám

Jul 23, 1999

5,4
The Innocents

The Innocents

Dec 15, 1961

7,4
แฝด

แฝด

Mar 28, 2007

7,2
Bóng Tối

Bóng Tối

May 13, 2016

4,8
The Awakening

The Awakening

Aug 17, 2011

6,4
Ma Nữ Đại Chiến

Ma Nữ Đại Chiến

Jun 18, 2016

5,5
The Apparition

The Apparition

Aug 23, 2012

4,4