“irish-american” Movies

Chiến Hữu

Chiến Hữu

Sep 12, 1990

8,5
Điệp Vụ Boston

Điệp Vụ Boston

Oct 04, 2006

8,2
Băng Đảng New York

Băng Đảng New York

Dec 14, 2002

7,3
25th Hour

25th Hour

Dec 19, 2002

7,3
Súng Thần

Súng Thần

Jan 22, 1999

7,3
Bad Boys

Bad Boys

Mar 25, 1983

7
Angela's Ashes

Angela's Ashes

Dec 25, 1999

7,3
Celtic Pride

Celtic Pride

Apr 19, 1996

5,4
Kill the Irishman

Kill the Irishman

Mar 10, 2011

6,8
The Molly Maguires

The Molly Maguires

Feb 08, 1970

6,4
Gentleman Jim

Gentleman Jim

Nov 14, 1942

7,3
The Last Hurrah

The Last Hurrah

Dec 31, 1958

7
Claire Dolan

Claire Dolan

Nov 18, 1998

6
The Matchmaker

The Matchmaker

Oct 03, 1997

6,3
The Catered Affair

The Catered Affair

Jun 14, 1956

7
Outing Riley

Outing Riley

Oct 10, 2004

5,9