“mountain climbing” Movies

Vực Thẳm

Vực Thẳm

Feb 18, 2022

6,6
Nữ Hoàng Băng Giá

Nữ Hoàng Băng Giá

Nov 20, 2013

7,2
Quyết Tâm Chia Tay

Quyết Tâm Chia Tay

Jun 29, 2022

7,4
Cheo Leo Vách Núi

Cheo Leo Vách Núi

May 28, 1993

6,5
Những Cái Hố

Những Cái Hố

Apr 18, 2003

6,8
Vertical Limit

Vertical Limit

Dec 08, 2000

6
Vertige

Vertige

Jun 24, 2009

6,1
The Eiger Sanction

The Eiger Sanction

May 21, 1975

6,1
The Alpinist

The Alpinist

Sep 07, 2021

7,6
Meru

Meru

Jan 25, 2015

7,3
L'Ascension

L'Ascension

Jan 25, 2017

6,7
Everest

Everest

Mar 06, 1998

6,6
Nordwand

Nordwand

Oct 23, 2008

7,2
K2

K2

Oct 09, 1991

5,7
Nanga Parbat

Nanga Parbat

Jan 14, 2010

6,7
Valley Uprising

Valley Uprising

Sep 01, 2014

7,8
The Abominable Snowman

The Abominable Snowman

Aug 26, 1957

6,2