“nightmare” Movies

Chú Voi Biết Bay

Chú Voi Biết Bay

Oct 31, 1941

7
Skinamarink

Skinamarink

Jan 13, 2023

5,7
Beau Sợ Sệt

Beau Sợ Sệt

Apr 14, 2023

6,8
Báo Thù

Báo Thù

Jan 25, 2017

6,4
Công Chúa Anastasia

Công Chúa Anastasia

Nov 20, 1997

7,6
Ác Mộng Phố Elm

Ác Mộng Phố Elm

Nov 09, 1984

7,3
After.Life

After.Life

Nov 07, 2009

6,3
Thiên Nga Đen

Thiên Nga Đen

Dec 03, 2010

7,7
Tìm Chốn Dung Thân

Tìm Chốn Dung Thân

Sep 15, 2015

6,8
Ngôi Nhà Toàn Ma

Ngôi Nhà Toàn Ma

Aug 02, 2001

7,6
Ngôi Nhà Về Đêm

Ngôi Nhà Về Đêm

Jul 15, 2021

6,6
mẹ!

mẹ!

Sep 13, 2017

7
Nghi Lễ Tế Thần

Nghi Lễ Tế Thần

Oct 11, 2017

6,2
Ngọn Hải Đăng

Ngọn Hải Đăng

Oct 18, 2019

7,5