“paranoia” Movies

Cười

Cười

Sep 23, 2022

6,8
Vàng

Vàng

Jan 13, 2022

6,3
Watcher

Watcher

Jun 03, 2022

6,6
Kẻ Man Rợ

Kẻ Man Rợ

Sep 08, 2022

6,9
Thiên Nga Đen

Thiên Nga Đen

Dec 03, 2010

7,7
Beau Sợ Sệt

Beau Sợ Sệt

Mar 11, 2023

7,2
Người Lạ Mặt

Người Lạ Mặt

Oct 06, 2022

6,1
Màu Xanh Ảo Giác

Màu Xanh Ảo Giác

Jul 25, 1997

8,3
Loài Ác Độc

Loài Ác Độc

Jul 07, 1995

5,9
Trò Chơi Cơ Thể

Trò Chơi Cơ Thể

Aug 05, 2022

6,4
Quái Vật Kinh Dị

Quái Vật Kinh Dị

Oct 12, 2011

6,2
Raging Bull

Raging Bull

Nov 14, 1980

8
Enemy

Enemy

Dec 31, 2013

6,9
Căn Hầm

Căn Hầm

Mar 10, 2016

7
Climax

Climax

Sep 19, 2018

7,1