“parent child relationship” Movies

Tay Đấm Thép

Tay Đấm Thép

Sep 28, 2011

7
Ngài Thẩm Phán

Ngài Thẩm Phán

Oct 08, 2014

7,3
Kỷ Băng Hà

Kỷ Băng Hà

Mar 10, 2002

7,3
Gia Đình Simpson

Gia Đình Simpson

Jul 25, 2007

7
Đi Tìm Nemo

Đi Tìm Nemo

May 30, 2003

7,8
Võ Sĩ Giác Đấu

Võ Sĩ Giác Đấu

May 04, 2000

8,2
Kyss mig

Kyss mig

Jul 29, 2011

7,1
Gia Đình Croods

Gia Đình Croods

Mar 15, 2013

6,9
A Bronx Tale

A Bronx Tale

Sep 14, 1993

7,8
Điệp Viên Nhí

Điệp Viên Nhí

Mar 18, 2001

5,8
The Book of Henry

The Book of Henry

Jun 16, 2017

7,5