“pilot” Movies

Trân Châu Cảng

Trân Châu Cảng

May 21, 2001

6,9
Max Điên 2

Max Điên 2

Dec 24, 1981

7,4
Phi Công Tỷ Phú

Phi Công Tỷ Phú

Dec 17, 2004

7,2
Con Tàu Ma

Con Tàu Ma

Oct 25, 2002

5,9
The Right Stuff

The Right Stuff

Oct 20, 1983

7,4
Cơ Trưởng Sully

Cơ Trưởng Sully

Sep 07, 2016

7,2
Người Đàm Phán

Người Đàm Phán

Oct 15, 2015

7,2
Kẻ Thử Nghiệm

Kẻ Thử Nghiệm

Mar 30, 2018

5,3
Broken Arrow

Broken Arrow

Feb 09, 1996

6