“poltergeist” Movies

Yêu Tinh

Yêu Tinh

May 20, 2015

5,2
Poltergeist

Poltergeist

Jun 04, 1982

7,1
The Frighteners

The Frighteners

Jul 18, 1996

6,9
Boo! A Madea Halloween

Boo! A Madea Halloween

Oct 21, 2016

5,7
Trợ Lí Thời Trang

Trợ Lí Thời Trang

Oct 19, 2016

5,9
Beloved

Beloved

Oct 16, 1998

5,5
Poltergeist III

Poltergeist III

Jun 10, 1988

5,2
The Quiet Ones

The Quiet Ones

Apr 01, 2014

5,1
La funeraria

La funeraria

Apr 15, 2021

5,3
Poltergay

Poltergay

Oct 25, 2006

5,2
La maison ensorcelée

La maison ensorcelée

Dec 21, 1907

6,5
Amityville Poltergeist

Amityville Poltergeist

Dec 01, 2020

3,8
Urban Ghost Story

Urban Ghost Story

Jul 13, 1998

4,7
Besökarna

Besökarna

Apr 29, 1988

6
Evidence of a Haunting

Evidence of a Haunting

Nov 10, 2010

3,6