“remake” Movies

Peter Pan & Wendy

Peter Pan & Wendy

Apr 20, 2023

5,8
Tình Anh Em

Tình Anh Em

Jan 22, 2009

7,3
Hành Tinh Cát

Hành Tinh Cát

Sep 15, 2021

7,8
Vua Sư Tử

Vua Sư Tử

Jul 12, 2019

7,1
No Manches Frida

No Manches Frida

Sep 02, 2016

7,8
Gã Hề Ma Quái 2

Gã Hề Ma Quái 2

Sep 04, 2019

6,9
Ma Đinh

Ma Đinh

Sep 28, 2022

6,4
Ông Trùm Mặt Sẹo

Ông Trùm Mặt Sẹo

Dec 09, 1983

8,2
Bẫy Phụ Huynh

Bẫy Phụ Huynh

Jul 28, 1998

7,2
Xác Ướp

Xác Ướp

Apr 16, 1999

6,9
Godzilla

Godzilla

May 14, 2014

6,3
Xe Cấp Cứu

Xe Cấp Cứu

Mar 16, 2022

6,8