“sadness” Movies

Shrek 3

Shrek 3

May 17, 2007

6,3
Nhật Ký Tình Yêu

Nhật Ký Tình Yêu

Jun 25, 2004

7,9
Billy Elliot

Billy Elliot

Sep 28, 2000

7,6
Seven Pounds

Seven Pounds

Dec 18, 2008

7,6
Sau Thảm Họa

Sau Thảm Họa

Feb 28, 2017

5,7
As They Made Us

As They Made Us

Apr 08, 2022

5,7
Poetic Justice

Poetic Justice

Jul 23, 1993

6,9
25th Hour

25th Hour

Dec 19, 2002

7,3
Một Câu Chuyện Ma

Một Câu Chuyện Ma

Apr 24, 2017

7,1
La dolce vita

La dolce vita

Feb 05, 1960

8,1
Giá Như

Giá Như

Jan 23, 2004

7
Mãi Đừng Xa Tôi

Mãi Đừng Xa Tôi

Mar 18, 2010

6,9
Death at a Funeral

Death at a Funeral

Aug 17, 2007

6,9