“shark attack” Movies

Quái Vật Đen

Quái Vật Đen

Apr 26, 2023

6,2
Mồi Cá Mập

Mồi Cá Mập

May 13, 2022

5,8
Shark Side of the Moon

Shark Side of the Moon

Aug 12, 2022

5,2
Megalodon

Megalodon

Aug 10, 2018

5,7
Hàm Cá Mập

Hàm Cá Mập

Jun 20, 1975

7,7
The Requin

The Requin

Jan 28, 2022

5
Hàm Cá Mập 2

Hàm Cá Mập 2

Jun 16, 1978

6
Bẫy Cá Mập

Bẫy Cá Mập

Sep 05, 2012

5,7
Yêu Nhầm Missy

Yêu Nhầm Missy

May 13, 2020

6,1
Soul Surfer

Soul Surfer

Apr 08, 2011

7
The Beach

The Beach

Feb 03, 2000

6,5
Đầm Cá Mập

Đầm Cá Mập

Sep 02, 2011

4,9