“training” Movies

Hoa Mộc Lan

Hoa Mộc Lan

Jun 18, 1998

7,9
Rocky

Rocky

Nov 21, 1976

7,8
Chiến Binh

Chiến Binh

Sep 09, 2011

7,8
Rocky IV

Rocky IV

Nov 21, 1985

7,1
Rocky III

Rocky III

May 28, 1982

6,9
Teen Wolf

Teen Wolf

Aug 23, 1985

6,2
Rocky V

Rocky V

Nov 16, 1990

5,8
Rocky Balboa

Rocky Balboa

Dec 20, 2006

6,9
Không Chùn Bước

Không Chùn Bước

Mar 04, 2008

6,7
Rocky II

Rocky II

Jun 15, 1979

7,3
The Dirty Dozen

The Dirty Dozen

Jun 15, 1967

7,6
Cuộc Đua NBA

Cuộc Đua NBA

Jun 03, 2022

7,8
Chiến Binh Bí Ẩn

Chiến Binh Bí Ẩn

Jan 12, 2011

5,6