“truck” Movies

Phản Sát

Phản Sát

May 21, 2015

5,7
Bình Minh Chết

Bình Minh Chết

Sep 02, 1978

7,5
Max Điên

Max Điên

Apr 12, 1979

6,7
Max Điên 2

Max Điên 2

Dec 24, 1981

7,4
Duel

Duel

Nov 13, 1971

7,4
Maximum Overdrive

Maximum Overdrive

Jul 25, 1986

5,9
Lốc Xoáy

Lốc Xoáy

May 10, 1996

6,5
Lễ Tình Nhân Xanh

Lễ Tình Nhân Xanh

Dec 16, 2010

6,9
Convoy

Convoy

Jun 27, 1978

6,3
A Most Violent Year

A Most Violent Year

Dec 31, 2014

6,6
Frenzy

Frenzy

May 25, 1972

7,1
Armored

Armored

Dec 04, 2009

5,7
Black Dog

Black Dog

May 01, 1998

6,3