“woman director” Movies

Barbie

Barbie

Jul 19, 2023

7,3
Trí Lực Siêu Phàm

Trí Lực Siêu Phàm

Jul 25, 2018

7,1
Shrek

Shrek

May 18, 2001

7,7
A Perfect 14

A Perfect 14

Sep 22, 2018

7,3
Perpetrator

Perpetrator

Sep 14, 2023

3,8
Gấu Điên

Gấu Điên

Feb 22, 2023

6,2
Nữ Hoàng Băng Giá

Nữ Hoàng Băng Giá

Nov 20, 2013

7,2
Người Mẹ

Người Mẹ

May 04, 2023

6,8
Ma Trận

Ma Trận

Mar 30, 1999

8,2
Chạng Vạng

Chạng Vạng

Nov 20, 2008

6,3
Fresh

Fresh

Mar 03, 2022

7
Ma Trận: Hồi Sinh

Ma Trận: Hồi Sinh

Dec 16, 2021

6,5
Chạy Đi Thỏ Con

Chạy Đi Thỏ Con

Jan 19, 2023

5,3