12 Người Đàn Ông Giận Dữ

12 Người Đàn Ông Giận Dữ (1957)

10/04/19571h 37m

Overview

Một thanh niên bị tình nghi giết cha ruột của mình. 12 người của bồi thẩm đoàn bắt đầu phiên làm việc của mình và tất cả hội thẩm viên đều muốn kết thúc nhanh chóng vụ án vì các chứng cứ đã quá rõ ràng. Trừ một người duy nhất. Ông không muốn sinh mạng của một con người lại có thể được quyết định chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút. Ông có một sự nghi ngờ riêng đối với vụ án kỳ lạ này. Và ông quyết định: tìm cách thuyết phục mọi người. Nhưng ông sẽ làm gì để giúp cậu bé kia và thuyết phục những người trong bồi thẩm đoàn đây?

Henry Fonda
Producer
Sidney Lumet
Director
Reginald Rose
Screenplay
George Justin
Associate Producer

Video312 Người Đàn Ông Giận Dữ

Knife Scene
Official Trailer
Three Reasons: 12 Angry Men

Backdrops1512 Người Đàn Ông Giận Dữ

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast1912 Người Đàn Ông Giận Dữ

Crew1612 Người Đàn Ông Giận Dữ

Henry Fonda

Henry Fonda

Producer

Sidney Lumet

Sidney Lumet

Director

Reginald Rose

Reginald Rose

Screenplay

GJ

George Justin

Associate Producer

Kenyon Hopkins

Kenyon Hopkins

Original Music Composer

Boris Kaufman

Boris Kaufman

Director of Photography

RM

Robert Markel

Art Direction

HB

Herman Buchman

Makeup Artist

SM

Saul Midwall

Camera Operator

Faith Hubley

Faith Hubley

Script Supervisor

Recommendations2112 Người Đàn Ông Giận Dữ

Soul Men

Soul Men

Nov 07, 2008

6,2
Objective: 500 Million

Objective: 500 Million

Jun 29, 1966

5,2
500 Years

500 Years

Apr 06, 2017

5,9
Người Trung Lập

Người Trung Lập

May 17, 2009

6,5
500 MPH Storm

500 MPH Storm

Feb 28, 2013

5,3
A Vida É Bela?!

A Vida É Bela?!

Feb 19, 1982

9,5
Bố Già

Bố Già

Mar 14, 1972

8,7
Bố Già 2

Bố Già 2

Dec 20, 1974

8,6
Thiện, Ác, Tà

Thiện, Ác, Tà

Dec 23, 1966

8,5
VOY@GER

VOY@GER

Aug 25, 2021

3,8
Danh Sách Schindler

Danh Sách Schindler

Dec 15, 1993

8,6
Bảy Võ Sĩ Đạo

Bảy Võ Sĩ Đạo

Apr 26, 1954

8,5
Mystery Men

Mystery Men

Aug 06, 1999

5,8
Chiến Hữu

Chiến Hữu

Sep 12, 1990

8,5
Nhà Tù Shawshank

Nhà Tù Shawshank

Sep 23, 1994

8,7
Rear Window

Rear Window

Aug 01, 1954

8,4
Chuyện Tào Lao

Chuyện Tào Lao

Sep 10, 1994

8,5

Similar2012 Người Đàn Ông Giận Dữ

Hang Cấm

Hang Cấm

Aug 26, 2005

5,3
Just Cause

Just Cause

Feb 17, 1995

6,2
The Four Feathers

The Four Feathers

Sep 08, 2002

6,6
Kẻ Xóa Sổ

Kẻ Xóa Sổ

Jun 21, 1996

6
Tesis

Tesis

Apr 11, 1996

7,4
Rồng Đen

Rồng Đen

Aug 18, 1995

5,8
13 Oan Hồn

13 Oan Hồn

Oct 26, 2001

6,2
Renaissance

Renaissance

Mar 16, 2006

6,6
Lionheart

Lionheart

Jun 07, 1990

6,5
Red Corner

Red Corner

Oct 30, 1997

6,2
The Bone Collector

The Bone Collector

Nov 04, 1999

6,8
Le Divorce

Le Divorce

Aug 08, 2003

4,9
Runaway

Runaway

Dec 14, 1984

5,5
Xác Chết Quỷ Ám

Xác Chết Quỷ Ám

Nov 29, 2018

5,6
Cá Voi

Cá Voi

Dec 09, 2022

8
Lừa Bịp

Lừa Bịp

Dec 25, 1973

8