12 Người Đàn Ông Giận Dữ

12 Người Đàn Ông Giận Dữ (1957)

12 Angry Men

10/04/19571h 37m

Overview

Một thanh niên bị tình nghi giết cha ruột của mình. 12 người của bồi thẩm đoàn bắt đầu phiên làm việc của mình và tất cả hội thẩm viên đều muốn kết thúc nhanh chóng vụ án vì các chứng cứ đã quá rõ ràng. Trừ một người duy nhất. Ông không muốn sinh mạng của một con người lại có thể được quyết định chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút. Ông có một sự nghi ngờ riêng đối với vụ án kỳ lạ này. Và ông quyết định: tìm cách thuyết phục mọi người. Nhưng ông sẽ làm gì để giúp cậu bé kia và thuyết phục những người trong bồi thẩm đoàn đây?

Henry Fonda
Producer
Sidney Lumet
Director
Reginald Rose
Screenplay
George Justin
Associate Producer

Video212 Người Đàn Ông Giận Dữ

Official Trailer
Three Reasons: 12 Angry Men

Backdrops1412 Người Đàn Ông Giận Dữ

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast1912 Người Đàn Ông Giận Dữ

Crew1612 Người Đàn Ông Giận Dữ

Henry Fonda

Henry Fonda

Producer

Sidney Lumet

Sidney Lumet

Director

Reginald Rose

Reginald Rose

Screenplay

GJ

George Justin

Associate Producer

KH

Kenyon Hopkins

Original Music Composer

Boris Kaufman

Boris Kaufman

Director of Photography

RM

Robert Markel

Art Direction

HB

Herman Buchman

Makeup Artist

SM

Saul Midwall

Camera Operator

Faith Hubley

Faith Hubley

Script Supervisor

Recommendations2112 Người Đàn Ông Giận Dữ

Similar2012 Người Đàn Ông Giận Dữ