28 Ngày Sau

28 Ngày Sau (2002)

31/10/20021h 53m

Overview

Một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm bùng phát thành đại dịch trên khắp nước Anh, đẩy nền văn minh nhân loại vào nguy cơ tuyệt diệt. Những người sống sót chạy về một căn cứ quân sự để tập hợp lực lượng chống lại những con bệnh...

Marcel Zyskind
Camera Operator
Marcel Zyskind
Steadicam Operator
John Murphy
Original Music Composer
Anthony Dod Mantle
Director of Photography
Danny Boyle
Director
Original Title
28 Days Later
Status
Released
Original Language
Budget
$5,000,000
Revenue
$85,720,385
Socials
Companies
Loạt phim 28 Ngày / Tuần
Part of the Loạt phim 28 Ngày / Tuần

Loạt phim 28 Ngày / Tuần
28 Tuần Sau
28 Ngày Sau

Video628 Ngày Sau

Behind The Scenes
28 Days Later (2002) - Deleted Scenes Collection
Alternate Ending Collection
Trailer #1
7 Things You (Probably) Didn't Know About 28 Days Later
Official Trailer

Backdrops1028 Ngày Sau

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast3728 Ngày Sau

Christopher Eccleston

Christopher Eccleston

Major Henry West

Luke Mably

Luke Mably

Private Clifton

Stuart McQuarrie

Stuart McQuarrie

Seargent Farrell

Ricci Harnett

Ricci Harnett

Corporal Mitchell

Leo Bill

Leo Bill

Private Jones

Crew7128 Ngày Sau

MZ

Marcel Zyskind

Camera Operator

MZ

Marcel Zyskind

Steadicam Operator

John Murphy

John Murphy

Original Music Composer

Anthony Dod Mantle

Anthony Dod Mantle

Director of Photography

Danny Boyle

Danny Boyle

Director

Alex Garland

Alex Garland

Screenplay

MT

Mark Tildesley

Production Design

SJ

Sallie Jaye

Makeup Designer

RF

Rachael Fleming

Costume Design

GF

Glenn Freemantle

Sound Designer

GF

Glenn Freemantle

Supervising Sound Editor

Recommendations2128 Ngày Sau

28 Tuần Sau

28 Tuần Sau

Apr 26, 2007

6,6
Góc Quay Đẫm Máu

Góc Quay Đẫm Máu

Nov 23, 2007

7,2
30 Ngày Đen Tối

30 Ngày Đen Tối

Oct 17, 2007

6,4
Vùng Đất Thây Ma

Vùng Đất Thây Ma

Oct 07, 2009

7,3
Lưỡi Cưa

Lưỡi Cưa

Oct 01, 2004

7,4
Khu Vực 9

Khu Vực 9

Aug 05, 2009

7,4
Căn Phòng 1408

Căn Phòng 1408

Jun 22, 2007

6,7
Săn Quỷ

Săn Quỷ

Aug 21, 1998

6,8
Good Life

Good Life

Sep 09, 2021

7
Người Trừ Tà

Người Trừ Tà

Dec 26, 1973

7,7
Siêu Cớm

Siêu Cớm

Feb 14, 2007

7,6

Similar2028 Ngày Sau

Phoenix Point

Phoenix Point

Jan 20, 2005

1,3
Zonbideo

Zonbideo

Oct 14, 2011

5
Quái Thú

Quái Thú

Apr 21, 1989

6,6
Những Gã Trai Hư 2

Những Gã Trai Hư 2

Jul 18, 2003

6,6
Thủy Triều Đỏ

Thủy Triều Đỏ

May 12, 1995

7,2
Undead

Undead

Sep 04, 2003

5,5
Người Vô Hình 2

Người Vô Hình 2

May 23, 2006

4,9
Derailed

Derailed

Nov 11, 2005

6,3
Ma Đinh

Ma Đinh

Sep 11, 1987

6,9
Outpost

Outpost

Mar 11, 2008

5,9
The Prophecy II

The Prophecy II

Jan 20, 1998

6,1
Ấu Trùng Ma

Ấu Trùng Ma

Mar 31, 2006

6,5
The 39 Steps

The 39 Steps

Jun 06, 1935

7,4
Strange Days

Strange Days

Oct 13, 1995

7