65: Trận Chiến Thời Tiền Sử

65: Trận Chiến Thời Tiền Sử (2023)

Khi sự sống bị đe dọa bởi loài khủng long tại Trái Đấy 65 triệu năm trước.

02/03/20231h 32m

Overview

Sống sót sau màn hạ cánh khẩn cấp, một phi hành gia và hành khách của anh phải vượt qua những hiểm họa của Trái Đất thời tiền sử thì mới có hi vọng trốn thoát.

Michael Kaplan
Costume Design
Aldric La'Auli Porter
First Assistant Director
Kevin Ishioka
Production Design
Sam Raimi
Producer
Salvatore Totino
Director of Photography

Video3965: Trận Chiến Thời Tiền Sử

Deleted Scene - Look At Me
Making the Dinosaurs
Earth 65 Million Years Ago
Behind the Scenes
First 10 Minutes
Welcome to Earth 65 million years ago… good luck
Now In Cinemas
Philippines TV Spot 20
Philippines TV Spot 19

Backdrops2065: Trận Chiến Thời Tiền Sử

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast565: Trận Chiến Thời Tiền Sử

Brian Dare

Brian Dare

Zoic Ship (voice) (uncredited)

Crew22765: Trận Chiến Thời Tiền Sử

Michael Kaplan

Michael Kaplan

Costume Design

Aldric La'Auli Porter

Aldric La'Auli Porter

First Assistant Director

KI

Kevin Ishioka

Production Design

Sam Raimi

Sam Raimi

Producer

ST

Salvatore Totino

Director of Photography

ST

Salvatore Totino

Camera Operator

DS

David Storm

Art Direction

HF

Henrik Fett

Visual Effects Producer

SB

Steve Bartek

Orchestrator

MR

Marco Rubeo

Set Designer

Chris Bacon

Chris Bacon

Original Music Composer

SB

Steve Bissinger

Sound Effects

SAP

Stephen A. Pope

Stunt Coordinator

Recommendations2165: Trận Chiến Thời Tiền Sử

Similar2065: Trận Chiến Thời Tiền Sử