90 Phút Ở Thiên Đàng

90 Phút Ở Thiên Đàng (2015)

11/09/20152h 1m

Overview

Khoảng 90 phút sau khi nhà chức trách thông báo anh đã qua đời tại hiện trường một vụ tai nạn, một mục sư trẻ sống lại và nói rằng mình vừa lên Thiên đàng.

M. David Mullen
Director of Photography
Michael Polish
Screenplay
Rick Jackson
Producer
Rick Miller
Stunt Double
Original Title
90 Minutes in Heaven
Status
Released
Original Language
Budget
$5,000,000
Revenue
$4,842,699
Socials

Backdrops190 Phút Ở Thiên Đàng

backdrop

Cast1690 Phút Ở Thiên Đàng

Kate Bosworth

Kate Bosworth

Eva Piper

Hudson Meek

Hudson Meek

Chris Piper

Elizabeth Hunter

Elizabeth Hunter

Nicole Piper

Dwight Yoakam

Dwight Yoakam

Lawyer Beaumont

Michael W. Smith

Michael W. Smith

Cliff McArdle

Gianna Simone

Gianna Simone

Ms. Glenda

Crew590 Phút Ở Thiên Đàng

M. David Mullen

M. David Mullen

Director of Photography

Michael Polish

Michael Polish

Screenplay

Rick Miller

Rick Miller

Stunt Double

Similar2090 Phút Ở Thiên Đàng

Absit

Absit

Dec 08, 2022

0
Snow Cake

Snow Cake

Sep 08, 2006

7,1
Francesco d'Assisi

Francesco d'Assisi

Sep 01, 1966

5,8
The Elephant Man

The Elephant Man

Oct 09, 1980

8,1
Quyền Lực Ngầm

Quyền Lực Ngầm

Oct 12, 2007

6,7
Bí Mật Ánh Dương

Bí Mật Ánh Dương

May 17, 2007

7,1
Adams æbler

Adams æbler

Apr 15, 2005

7,5
Rocky II

Rocky II

Jun 15, 1979

7,3
Irina Palm

Irina Palm

Feb 13, 2007

6,9
Emmas Glück

Emmas Glück

Jul 16, 2006

6,6
23

23

Jul 02, 1998

6,8
World Trade Center

World Trade Center

Aug 09, 2006

6,1
3 Men in White

3 Men in White

May 25, 1944

6
Emergency Hospital

Emergency Hospital

Nov 02, 1956

8
Doctors' Wives

Doctors' Wives

Feb 03, 1971

5,1