Alexander Đại đế

Alexander Đại đế (2004)

21/11/20042h 55m

Overview

Đó là rất nhiều điều đối với nhiều người: một vị vua chiến binh đẹp trai đầy tham vọng, dũng cảm và kiêu ngạo của tuổi trẻ, dẫn dắt đội quân nhỏ bé của mình chống lại lực lượng Ba Tư khổng lồ ... một đứa con trai tuyệt vọng tìm kiếm sự chấp thuận của người cha nghiêm khắc, cứng rắn trận chiến, và người đấu tranh giữa lòng trung thành với nó và tình yêu của anh dành cho mẹ mình ... một kẻ chinh phục tàn nhẫn, người không bao giờ thua trận và đẩy binh lính của mình đến tận cùng của thế giới đã biết ... một người có tầm nhìn, chiến công và định mệnh dấu ấn của họ về lịch sử, giúp định hình thế giới của chúng ta ngày nay. Ông là tất cả và nhiều hơn nữa. Ông là Alexander Đại đế.

Iain Smith
Producer
Kevin Phipps
Art Direction
Sarah Bradshaw
Unit Production Manager
Rodrigo Prieto
Director of Photography

Video2Alexander Đại đế

Alexander Revisited - Director's Cut (2004) Official Trailer - Colin Farell, Angelina Jolie Movie HD
Alexander (2004) Official Trailer - Colin Farell, Angelina Jolie Epic Movie HD

Backdrops23Alexander Đại đế

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast84Alexander Đại đế

Colin Farrell

Colin Farrell

Alexander

Jared Leto

Jared Leto

Hephaistion

Anthony Hopkins

Anthony Hopkins

Old Ptolemy

JK

Jessie Kamm

Child Alexander

Connor Paolo

Connor Paolo

Young Alexander

PC

Patrick Carroll

Young Hephaistion

Crew279Alexander Đại đế

Iain Smith

Iain Smith

Producer

KP

Kevin Phipps

Art Direction

SB

Sarah Bradshaw

Unit Production Manager

Rodrigo Prieto

Rodrigo Prieto

Director of Photography

Vangelis

Vangelis

Original Music Composer

Vangelis

Vangelis

Music Arranger

Oliver Stone

Oliver Stone

Screenplay

Oliver Stone

Oliver Stone

Director

Oliver Stone

Oliver Stone

Producer

Dale Dye

Dale Dye

Second Unit Director

Jon Kilik

Jon Kilik

Producer

Recommendations21Alexander Đại đế

Similar20Alexander Đại đế

Deadma Walking

Deadma Walking

Dec 25, 2017

8,2
The Book of Esther

The Book of Esther

May 31, 2013

6,1
The Three Musketeers

The Three Musketeers

Dec 11, 1973

6,8
Roar

Roar

Nov 12, 1981

5,9
Gods and Monsters

Gods and Monsters

Jan 21, 1998

7
I Want to Be Famous

I Want to Be Famous

Jul 07, 1976

6
Omar

Omar

Aug 05, 2009

5,7
Rufus Stone

Rufus Stone

Dec 12, 2012

2
Westerland

Westerland

Oct 21, 2012

5,4
Sabbatical

Sabbatical

Jun 15, 2012

6
Ngày Thứ 6

Ngày Thứ 6

Nov 17, 2000

6
Torch Song Trilogy

Torch Song Trilogy

Dec 14, 1988

7,4
Miền Tây Hoang Dã

Miền Tây Hoang Dã

Jun 30, 1999

5,3
Trưa Thượng Hải

Trưa Thượng Hải

May 26, 2000

6,4
Dick Tracy

Dick Tracy

Apr 05, 1990

6,1
The History Boys

The History Boys

Oct 02, 2006

6,6
68 Pages

68 Pages

Dec 09, 2007

4
Cleopatra

Cleopatra

Jun 12, 1963

7,1