Những Kẻ Ám Sát

Những Kẻ Ám Sát (1995)

06/10/19952h 12m

Overview

Sát thủ chuyên nghiệp Robert Rath muốn hoàn thành một vài hợp đồng nữa trước khi nghỉ hưu, nhưng gã sát thủ mới tham vọng vô lương tâm Miguel Bain vẫn tiếp tục giết chết các mục tiêu của Rath.

Rick Alexander
Sound Re-Recording Mixer
Joel Silver
Producer
Thomas E. Sanders
Production Design

Video1Những Kẻ Ám Sát

Trailer 1r

Backdrops10Những Kẻ Ám Sát

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast62Những Kẻ Ám Sát

Antonio Banderas

Antonio Banderas

Miguel Bain

Anatoli Davydov

Anatoli Davydov

Nicolai Tashlinkov

Steve Kahan

Steve Kahan

Alan Branch

Kelly Rowan

Kelly Rowan

Jennifer, Electra's Neighbor

KS

Kerry Skalsky

Buyer with Remy

Crew122Những Kẻ Ám Sát

RA

Rick Alexander

Sound Re-Recording Mixer

Joel Silver

Joel Silver

Producer

TES

Thomas E. Sanders

Production Design

Brian Helgeland

Brian Helgeland

Screenplay

MAJ

Michael A. Jones

Camera Operator

EM

Elizabeth McBride

Costume Design

Dino De Laurentiis

Dino De Laurentiis

Executive Producer

Lauren Shuler Donner

Lauren Shuler Donner

Executive Producer

Recommendations21Những Kẻ Ám Sát

The Shooter

The Shooter

Dec 15, 1995

4,8
The Marrying Man

The Marrying Man

Apr 05, 1991

5,6
The Specialist

The Specialist

Oct 07, 1994

5,9
Cobra

Cobra

May 22, 1986

6
Cheo Leo Vách Núi

Cheo Leo Vách Núi

May 28, 1993

6,5
Tango & Cash

Tango & Cash

Dec 22, 1989

6,4
Judge Dredd

Judge Dredd

Jun 30, 1995

5,8
Daylight

Daylight

Dec 06, 1996

6,1
Demolition Man

Demolition Man

Oct 08, 1993

6,7
Kẻ Xóa Sổ

Kẻ Xóa Sổ

Jun 21, 1996

6
Cop Land

Cop Land

Aug 15, 1997

6,8
Xiềng Xích

Xiềng Xích

Aug 04, 1989

6,8
Over the Top

Over the Top

Feb 13, 1987

6,4
Red Heat

Red Heat

Jun 17, 1988

6,2
Chiến Binh Rambo 2

Chiến Binh Rambo 2

May 21, 1985

6,6
Sát Thủ Chó Rừng

Sát Thủ Chó Rừng

Nov 14, 1997

6,3
The Quest

The Quest

Apr 19, 1996

6,1
Collateral Damage

Collateral Damage

Feb 06, 2002

5,7

Similar20Những Kẻ Ám Sát