Bảy Tay Súng Oai Hùng

Bảy Tay Súng Oai Hùng (1960)

12/10/19602h 7m

Overview

Phim kể về một ngôi làng Mexico bị buộc phải cống nạp cho băng cướp do tên Calvera cầm đầu. Tức nước vỡ bờ, họ quyết định thuê một nhóm cao thủ dẫn đầu bởi thay thiện xạ Chris để bảo vệ cuộc sống an bình của họ. Công xá chẳng bõ bèn gì, nhưng Chris và Vin vẫn quyết định nhận lời. Chris bắt đầu đi tập hợp các tay súng khác, gồm có Bernardo, Lee, Britt, Harry, và tay súng nồng nhiệt Chico. Đến khi quay lại, đám lưu manh mới thấy vụ thu hoạch này không còn dễ xơi như trước nữa ...

Jack Solomon
Sound Designer
Charles Lang
Director of Photography
Allen K. Wood
Production Supervisor
Milt Rice
Special Effects
Don Stott
Gaffer
Original Title
The Magnificent Seven
Status
Released
Original Language
Budget
$2,000,000
Revenue
$4,905,000
Socials
Bảy Tay Súng Oai Hùng
Part of the Bảy Tay Súng Oai Hùng

Video2Bảy Tay Súng Oai Hùng

The Magnificent Seven (1960) Original Trailer [FHD]
Jesus Trevino on THE MAGNIFICIENT 7

Backdrops18Bảy Tay Súng Oai Hùng

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast30Bảy Tay Súng Oai Hùng

Crew38Bảy Tay Súng Oai Hùng

JS

Jack Solomon

Sound Designer

CL

Charles Lang

Director of Photography

AKW

Allen K. Wood

Production Supervisor

MR

Milt Rice

Special Effects

Akira Kurosawa

Akira Kurosawa

Original Film Writer

Elmer Bernstein

Elmer Bernstein

Original Music Composer

WN

Walter Newman

Screenplay

Emilio Fernández

Emilio Fernández

Assistant Director

EF

Edward Fitzgerald

Art Direction

RER

Robert E. Relyea

Assistant Director

EL

Emile LaVigne

Makeup Artist

John Sturges

John Sturges

Director

Recommendations21Bảy Tay Súng Oai Hùng

Rio Bravo

Rio Bravo

Mar 17, 1959

7,9
The Dirty Dozen

The Dirty Dozen

Jun 15, 1967

7,6
The Man from Laramie

The Man from Laramie

Aug 19, 1955

7,2
Một Nắm Đô La

Một Nắm Đô La

Jan 18, 1964

7,9
Shane

Shane

Apr 23, 1953

7,5
The Outlaw Josey Wales

The Outlaw Josey Wales

Jul 14, 1976

7,5
High Noon

High Noon

Jun 09, 1952

7,7
The Alamo

The Alamo

Oct 23, 1960

7,2
Bullitt

Bullitt

Oct 17, 1968

7,2
Hai Vùng Chiến

Hai Vùng Chiến

Mar 02, 1970

7
Papillon

Papillon

Dec 13, 1973

7,8

Similar20Bảy Tay Súng Oai Hùng

Young Guns II

Young Guns II

Aug 01, 1990

6,5
Welcome to Collinwood

Welcome to Collinwood

May 24, 2002

6,2
Beautiful Girls

Beautiful Girls

Feb 09, 1996

6,7
The Longest Yard

The Longest Yard

May 27, 2005

6,6
The Fly

The Fly

Aug 15, 1986

7,4
EverAfter

EverAfter

Jul 31, 1998

7,4
Người Đỡ Đạn

Người Đỡ Đạn

Apr 23, 2004

7,4
Patients

Patients

Mar 01, 2017

7,5
Cỗ Máy Thời Gian

Cỗ Máy Thời Gian

Mar 04, 2002

6,2
Heathers

Heathers

Mar 31, 1989

7,3
The Water Diviner

The Water Diviner

Dec 25, 2014

6,8
Nightwatch

Nightwatch

Jan 31, 1997

6,1
Điệp Vụ Valkyrie

Điệp Vụ Valkyrie

Dec 25, 2008

6,9
Ranh Giới Chết

Ranh Giới Chết

Dec 03, 2015

5,9