Bay Trên Tổ Chim Cúc Cu

Bay Trên Tổ Chim Cúc Cu (1975)

19/11/19752h 13m

Overview

Trong thời gian bị nhốt ở một bệnh viện tâm thần của bang, Randle Patrick McMurphy, một kẻ cuồng dâm bất trị, đã truyền cảm hứng cho các bệnh nhân của mình nổi dậy chống lại sự cai trị độc đoán của y tá trưởng Mildred Rished.

Arthur Coburn
Assistant Editor
Saul Zaentz
Producer
Original Title
One Flew Over the Cuckoo's Nest
Status
Released
Original Language
Budget
$3,000,000
Revenue
$108,981,275
Socials
Companies

Video3Bay Trên Tổ Chim Cúc Cu

BFI Trailer
Trailer #1
Adam Rifkin on One Flew Over the Cuckoo's Nest

Backdrops21Bay Trên Tổ Chim Cúc Cu

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast34Bay Trên Tổ Chim Cúc Cu

Jack Nicholson

Jack Nicholson

Randle Patrick McMurphy

Louise Fletcher

Louise Fletcher

Nurse Mildred Ratched

William Redfield

William Redfield

Dale Harding

Scatman Crothers

Scatman Crothers

Orderly Turkle

Brad Dourif

Brad Dourif

Billy Bibbit

Will Sampson

Will Sampson

Chief Bromden

DRB

Dean R. Brooks

Dr. John Spivey

Crew41Bay Trên Tổ Chim Cúc Cu

AC

Arthur Coburn

Assistant Editor

BG

Bo Goldman

Screenplay

Haskell Wexler

Haskell Wexler

Director of Photography

Jack Nitzsche

Jack Nitzsche

Original Music Composer

PJ

Pat Jackson

Sound Editor

Recommendations21Bay Trên Tổ Chim Cúc Cu

Chiến Hữu

Chiến Hữu

Sep 12, 1990

8,5
Bố Già 2

Bố Già 2

Dec 20, 1974

8,6
Chuyện Tào Lao

Chuyện Tào Lao

Sep 10, 1994

8,5
Khách Sạn Ma Ám

Khách Sạn Ma Ám

May 23, 1980

8,2
Danh Sách Schindler

Danh Sách Schindler

Dec 15, 1993

8,6
Thiện, Ác, Tà

Thiện, Ác, Tà

Dec 23, 1966

8,5
Tài Xế Taxi

Tài Xế Taxi

Feb 09, 1976

8,2
Cỗ Máy Tội Phạm

Cỗ Máy Tội Phạm

Dec 19, 1971

8,2
Se7en

Se7en

Sep 22, 1995

8,4
Lời Sấm Truyền

Lời Sấm Truyền

Aug 15, 1979

8,3
Bố Già

Bố Già

Mar 14, 1972

8,7
Dặm Xanh

Dặm Xanh

Dec 10, 1999

8,5
Sàn Đấu Sinh Tử

Sàn Đấu Sinh Tử

Oct 15, 1999

8,4
Áo Giáp Sắt

Áo Giáp Sắt

Jun 26, 1987

8,1

Similar20Bay Trên Tổ Chim Cúc Cu

Just Cause

Just Cause

Feb 17, 1995

6,2
Love Story

Love Story

Dec 16, 1970

6,8
Beautiful Girls

Beautiful Girls

Feb 09, 1996

6,6
Nineteen Eighty-Four

Nineteen Eighty-Four

Nov 09, 1984

6,8
Cậu Bé Rừng Xanh

Cậu Bé Rừng Xanh

Oct 18, 1967

7,3
Bản Đồ Kho Báu

Bản Đồ Kho Báu

Jun 07, 1985

7,5
Wuthering Heights

Wuthering Heights

Sep 09, 2011

5,9
Conan the Barbarian

Conan the Barbarian

Apr 02, 1982

6,8
Kiss the Girls

Kiss the Girls

Sep 29, 1997

6,5
Apt Pupil

Apt Pupil

Oct 23, 1998

6,5
Desperate Measures

Desperate Measures

Jan 30, 1998

5,9
The Bone Collector

The Bone Collector

Nov 04, 1999

6,8
Người Đỡ Đạn

Người Đỡ Đạn

Apr 23, 2004

7,4