Bảy Võ Sĩ Đạo

Bảy Võ Sĩ Đạo (1954)

26/04/19543h 27m

Overview

Một samurai được yêu cầu bảo vệ một ngôi làng khỏi bọn cướp, vì vậy samurai tập hợp sáu người khác để giúp anh ta dạy người dân cách tự vệ, và dân làng cung cấp thức ăn cho binh lính. Một trận chiến khổng lồ xảy ra khi 40 tên cướp tấn công ngôi làng.

Original Title
七人の侍
Status
Released
Original Language
Budget
$2,000,000
Revenue
$346,300
Socials
Countries
Companies
TOHO

Video4Bảy Võ Sĩ Đạo

New trailer for Kurosawa's Seven Samurai - back in cinemas 29 October 2021 | BFI
Seven Samurai (1954) Original Japanese Theatrical Trailer
On the Violence of Seven Samurai
Three Reasons: Seven Samurai

Backdrops11Bảy Võ Sĩ Đạo

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast100Bảy Võ Sĩ Đạo

Takashi Shimura

Takashi Shimura

Kambei Shimada

Yoshio Inaba

Yoshio Inaba

Gorobei Katayama

Minoru Chiaki

Minoru Chiaki

Heihachi Hayashida

Daisuke Katō

Daisuke Katō

Shichiroji

Isao Kimura

Isao Kimura

Katsushiro Okamoto

Yukiko Shimazaki

Yukiko Shimazaki

Rikichi's Wife

Kamatari Fujiwara

Kamatari Fujiwara

Manzô - Father of Shino

Crew35Bảy Võ Sĩ Đạo

Akira Kurosawa

Akira Kurosawa

Screenplay

Hideo Oguni

Hideo Oguni

Screenplay

Fumio Hayasaka

Fumio Hayasaka

Original Music Composer

YM

Yoshirô Muraki

Assistant Art Director

Asakazu Nakai

Asakazu Nakai

Director of Photography

TS

Takao Saitō

First Assistant Camera

Teruyo Nogami

Teruyo Nogami

Script Supervisor

Teruyo Nogami

Teruyo Nogami

Production Assistant

YT

Yasuyoshi Tajitsu

Assistant Director

Hiromichi Horikawa

Hiromichi Horikawa

Assistant Director

Recommendations21Bảy Võ Sĩ Đạo

Yojimbo

Yojimbo

Apr 25, 1961

8,1
Lã Sanh Môn

Lã Sanh Môn

Aug 26, 1950

8,1
Artem & Eva

Artem & Eva

Mar 07, 2023

7
Harakiri

Harakiri

Sep 15, 1962

8,4
Ikiru

Ikiru

Oct 09, 1952

8,4
Lãnh Chúa Hidetora

Lãnh Chúa Hidetora

Jun 01, 1985

8,1
Thiện, Ác, Tà

Thiện, Ác, Tà

Dec 23, 1966

8,5
Hypnosis

Hypnosis

Jun 05, 1999

6,3
High and Low

High and Low

Mar 01, 1963

8,3
The Christmas Dream

The Christmas Dream

Aug 08, 1900

5,5
Throne of Blood

Throne of Blood

Jan 15, 1957

8
Sanjuro

Sanjuro

Jan 01, 1962

8
The Queen of Spades

The Queen of Spades

Nov 30, 1910

4,4
The Hidden Fortress

The Hidden Fortress

Dec 28, 1958

8
Sunset Boulevard

Sunset Boulevard

Aug 10, 1950

8,4
Garden of War

Garden of War

Sep 23, 1968

6,7
Kagemusha

Kagemusha

Apr 26, 1980

7,8
Rear Window

Rear Window

Aug 01, 1954

8,4

Similar20Bảy Võ Sĩ Đạo

Tristan & Isolde

Tristan & Isolde

Apr 07, 2006

6,7
The Four Feathers

The Four Feathers

Sep 08, 2002

6,6
Rồng Đen

Rồng Đen

Aug 18, 1995

5,8
The Avengers

The Avengers

Aug 13, 1998

4,4
Mặt Nạ Zorro

Mặt Nạ Zorro

Jul 16, 1998

6,5
Conan the Barbarian

Conan the Barbarian

Apr 02, 1982

6,8
Above the Law

Above the Law

Apr 08, 1988

6,1
Lionheart

Lionheart

Jun 07, 1990

6,5
Double Team

Double Team

Apr 04, 1997

5,1
EverAfter

EverAfter

Jul 31, 1998

7,4
The Crow: Salvation

The Crow: Salvation

Jan 23, 2000

5,4
Long Tranh Hổ Đấu

Long Tranh Hổ Đấu

Aug 17, 1973

7,4
Mãnh Long Quá Giang

Mãnh Long Quá Giang

Jun 01, 1972

7,4