Bình Minh Tử Thần

Bình Minh Tử Thần (2004)

19/03/20041h 41m

Overview

Những người sống sót sau một dịch bệnh gây nhiễm bệnh biến thành zombie ăn thịt, hãy lánh nạn trong một trung tâm mua sắm. Ngoài việc chiến đấu với xác sống, họ cũng phải giải quyết các vấn đề từ bên trong.

Matthew F. Leonetti
Director of Photography
George A. Romero
Original Film Writer
Andrew Neskoromny
Production Design
Barney Burman
Prosthetic Supervisor

Video5Bình Minh Tử Thần

Dawn of the Dead (2004) | There Goes the Neighborhood
Dawn Of The Dead (2004) - Bonus Clip: Ty Burrell On His Role As Steve
Dawn Of The Dead (2004) - Official Trailer (HD)
Dawn Of The Dead (2004) - Bonus Clip: James Gunn On Fan Reactions' To His Involvement On The Film
Dawn of the Dead (2004) TV Spot

Backdrops16Bình Minh Tử Thần

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast43Bình Minh Tử Thần

Crew155Bình Minh Tử Thần

Matthew F. Leonetti

Matthew F. Leonetti

Director of Photography

George A. Romero

George A. Romero

Original Film Writer

AN

Andrew Neskoromny

Production Design

Barney Burman

Barney Burman

Prosthetic Supervisor

FH

Frederick Howard

Sound Effects Editor

GD

Gary D'Amico

Special Effects

CL

Curtis Lindersmith

Digital Intermediate Editor

DC

Denise Cronenberg

Costume Design

DEJ

Dennis E. Jones

Executive Producer

LM

Laird McMurray

Special Effects Coordinator

Zack Snyder

Zack Snyder

Director

James Gunn

James Gunn

Screenplay

Recommendations20Bình Minh Tử Thần

28 Tuần Sau

28 Tuần Sau

Apr 26, 2007

6,6
28 Ngày Sau

28 Ngày Sau

Oct 31, 2002

7,2
Land of the Dead

Land of the Dead

Jun 18, 2005

6,2
Bình Minh Chết

Bình Minh Chết

Sep 02, 1978

7,5
Ma Cây

Ma Cây

Sep 10, 1981

7,3
30 Ngày Đen Tối

30 Ngày Đen Tối

Oct 17, 2007

6,4
And Then

And Then

Nov 09, 1985

7
Lò Mổ

Lò Mổ

Sep 17, 2005

5,9

Similar20Bình Minh Tử Thần

Forbrydelsens element

Forbrydelsens element

May 18, 1984

6,5
The Man

The Man

Sep 08, 2005

5,7
Welcome to Collinwood

Welcome to Collinwood

May 24, 2002

6,2
Death to Smoochy

Death to Smoochy

Mar 28, 2002

5,9
The Longest Yard

The Longest Yard

May 27, 2005

6,6
Rồng Đen

Rồng Đen

Aug 18, 1995

5,8
The Nutty Professor

The Nutty Professor

Jun 28, 1996

5,6
Tâm Trái Đất

Tâm Trái Đất

Mar 28, 2003

5,8
Look Who's Talking Too

Look Who's Talking Too

Dec 14, 1990

5,5
Hang Quỷ

Hang Quỷ

Jul 08, 2005

7
The Fly

The Fly

Aug 15, 1986

7,4
Election

Election

Apr 23, 1999

6,9