Bóng Tối Của Sự Nghi Ngờ

Bóng Tối Của Sự Nghi Ngờ (1943)

15/01/19431h 48m

Overview

Một phụ nữ trẻ khám phá ra rằng chuyến viếng thăm của người cậu Charlie không đơn giản chỉ là một cuộc viếng thăm đơn thuần.

Robert F. Boyle
Art Direction
Alma Reville
Screenplay
Adrian
Costume Design

Video2Bóng Tối Của Sự Nghi Ngờ

VIDEO CLIP 1, Shadow of a Doubt
Shadow of a Doubt (1943) Trailer

Backdrops15Bóng Tối Của Sự Nghi Ngờ

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast32Bóng Tối Của Sự Nghi Ngờ

Teresa Wright

Teresa Wright

Charlie Newton

Joseph Cotten

Joseph Cotten

Charlie Oakley

Macdonald Carey

Macdonald Carey

Jack Graham

Henry Travers

Henry Travers

Joseph Newton

Hume Cronyn

Hume Cronyn

Herbie Hawkins

Wallace Ford

Wallace Ford

Fred Saunders

Charles Bates

Charles Bates

Roger Newton

Irving Bacon

Irving Bacon

Station Master

Crew25Bóng Tối Của Sự Nghi Ngờ

RFB

Robert F. Boyle

Art Direction

Alma Reville

Alma Reville

Screenplay

Adrian

Adrian

Costume Design

RAG

Russell A. Gausman

Set Decoration

SB

Sally Benson

Screenplay

VW

Vera West

Costume Design

BBB

Bernard B. Brown

Sound Director

JBG

John B. Goodman

Art Direction

JAV

Joseph A. Valentine

Director of Photography

ERR

Edward R. Robinson

Set Decoration

Recommendations21Bóng Tối Của Sự Nghi Ngờ

Saboteur

Saboteur

Apr 24, 1942

6,9
Young and Innocent

Young and Innocent

Nov 01, 1937

6,6
Suspicion

Suspicion

Nov 14, 1941

7,1
Strangers on a Train

Strangers on a Train

Jun 27, 1951

7,7
Rope

Rope

Mar 11, 1948

8
Frenzy

Frenzy

May 25, 1972

7,1
The 39 Steps

The 39 Steps

Jun 06, 1935

7,4
Lifeboat

Lifeboat

Jan 28, 1944

7,4
Marnie

Marnie

Jul 17, 1964

7,2
The Lady Vanishes

The Lady Vanishes

Oct 07, 1938

7,5
Topaz

Topaz

Dec 17, 1969

6
Si Mê

Si Mê

Nov 08, 1945

7,5
Family Plot

Family Plot

Apr 09, 1976

6,8
Under Capricorn

Under Capricorn

Sep 08, 1949

6
Nàng Rebecca

Nàng Rebecca

Mar 23, 1940

7,9
Sabotage

Sabotage

Jan 08, 1937

6,7

Similar20Bóng Tối Của Sự Nghi Ngờ

Tristan & Isolde

Tristan & Isolde

Apr 07, 2006

6,7
Just Cause

Just Cause

Feb 17, 1995

6,2
Forbrydelsens element

Forbrydelsens element

May 18, 1984

6,5
The Four Feathers

The Four Feathers

Sep 08, 2002

6,6
The Good Son

The Good Son

Sep 24, 1993

6,8
Witness

Witness

Feb 08, 1985

7,1
11:14

11:14

Sep 05, 2003

6,8
Beautiful Girls

Beautiful Girls

Feb 09, 1996

6,6
Tesis

Tesis

Apr 11, 1996

7,4
The Last Boy Scout

The Last Boy Scout

Mar 19, 1991

6,8
Mặt Nạ Zorro

Mặt Nạ Zorro

Jul 16, 1998

6,5
Starsky & Hutch

Starsky & Hutch

Mar 05, 2004

5,8
Renaissance

Renaissance

Mar 16, 2006

6,6
Red Corner

Red Corner

Oct 30, 1997

6,2
Quỷ Bất Tử

Quỷ Bất Tử

Jan 16, 1998

6,8
Glass Chin

Glass Chin

Apr 19, 2014

4,8