Cái Chết Được Báo Trước

Cái Chết Được Báo Trước (1992)

Trong một chai nhỏ...Suối nguồn của sự tươi trẻ. Bí quyết của sự trường sinh bất lão. Sức mạnh của một lọ thuốc cổ xưa. Đôi khi nó hoạt động ... đôi khi nó không.

30/07/19921h 44m

Overview

Madeline đã kết hôn với Ernest, người từng là hôn phu của đối thủ không đội trời chung của Helen. Sau khi hồi phục việc suy sụp tinh thần, Helen thề sẽ giết Madeline và cướp lại Ernest. Thật không may cho tất cả mọi người, sự ra đời của một loại thuốc ma thuật khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn rất nhiều so với một âm mưu giết người đơn thuần.

Alan Silvestri
Original Music Composer
Don Burgess
Second Unit Director of Photography
Original Title
Death Becomes Her
Status
Released
Original Language
Budget
$55,000,000
Revenue
$149,022,650
Socials
Companies
Universal Pictures

Video7Cái Chết Được Báo Trước

Death Becomes Her (Meryl Streep, Bruce Willis) | You Pushed Me Down The Stairs! | Extended Preview
Death Becomes Her (1992) Vintage Bonus Clip: Meryl's Mom & Special Effects (HD)
Death Becomes Her (1992) Bonus Clip: The Star-Studded Cast (HD)
Death Becomes Her (1992) Bonus Clip: Cinematography & The Sets (HD)
Official Trailer
Death Becomes Her (1992) Clip 2: We See Right Through Goldie Hawn! (HD)
Death Becomes Her (1992) Clip 1: Something Wrong With Meryl Streep's Neck? (HD)

Backdrops22Cái Chết Được Báo Trước

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast78Cái Chết Được Báo Trước

Goldie Hawn

Goldie Hawn

Helen Sharp

Bruce Willis

Bruce Willis

Dr. Ernest Menville

Meryl Streep

Meryl Streep

Madeline Ashton Menville

Isabella Rossellini

Isabella Rossellini

Lisle von Rhuman

Ian Ogilvy

Ian Ogilvy

Chagall

Alaina Reed Hall

Alaina Reed Hall

Psychologist

Mary Ellen Trainor

Mary Ellen Trainor

Vivian Adams

Crew155Cái Chết Được Báo Trước

Alan Silvestri

Alan Silvestri

Original Music Composer

Don Burgess

Don Burgess

Second Unit Director of Photography

Rick Carter

Rick Carter

Production Design

Joanna Johnston

Joanna Johnston

Costume Design

RA

Rick Alexander

Sound Re-Recording Mixer

Dean Cundey

Dean Cundey

Director of Photography

Catherine Bell

Catherine Bell

Stunt Double

Don Davis

Don Davis

Orchestrator

CM

Cherylanne Martin

Second Assistant Director

Recommendations21Cái Chết Được Báo Trước

In Country

In Country

Sep 15, 1989

5,4
The Letter

The Letter

Sep 06, 2012

4,8
The Whole Ten Yards

The Whole Ten Yards

Apr 07, 2004

5,7
Prime

Prime

Sep 21, 2005

5,9
Blind Date

Blind Date

Mar 27, 1987

6
The Whole Nine Yards

The Whole Nine Yards

Feb 18, 2000

6,4
Sophie's Choice

Sophie's Choice

Dec 08, 1982

7,3
North

North

Jul 22, 1994

5
Ironweed

Ironweed

Dec 18, 1987

6,3
She-Devil

She-Devil

Dec 08, 1989

5,8
The First Wives Club

The First Wives Club

Sep 20, 1996

6,7
Hudson Hawk

Hudson Hawk

May 23, 1991

5,7
Thời Khắc

Thời Khắc

Dec 27, 2002

7,3
Striking Distance

Striking Distance

Sep 17, 1993

5,8
Last Man Standing

Last Man Standing

Sep 20, 1996

6,3
Out of Africa

Out of Africa

Dec 20, 1985

7,1

Similar20Cái Chết Được Báo Trước

The Hole

The Hole

Apr 20, 2001

6,2
Thế Giới Ngầm

Thế Giới Ngầm

Sep 19, 2003

6,8
Bull Durham

Bull Durham

Jun 15, 1988

6,7
Công Ty Quái Vật

Công Ty Quái Vật

Nov 01, 2001

7,8
Động Lực

Động Lực

Jul 07, 1978

7,4
Penrod and Sam

Penrod and Sam

Oct 01, 1931

0
La Belle et la Bête

La Belle et la Bête

Oct 29, 1946

7,5
Dragon Eats Eagle

Dragon Eats Eagle

Nov 15, 2022

0
Bring It On

Bring It On

Aug 25, 2000

6,2
I ♥ Huckabees

I ♥ Huckabees

Sep 10, 2004

6,2
Still Crazy

Still Crazy

Oct 30, 1998

6,7
Gia Đình Addams 2

Gia Đình Addams 2

Nov 19, 1993

6,9