Cảnh Sát Xảo Quyệt

Cảnh Sát Xảo Quyệt (2013)

23/09/20131h 37m

Overview

Một người nghiện ma túy, bị lôi kéo (James McAvoy) bắt đầu trải qua ảo giác ngày càng nghiêm trọng khi anh ta cố gắng giải quyết vụ giết một sinh viên Nhật Bản.

James McAvoy
Producer
Clint Mansell
Original Music Composer
David Gilchrist
First Assistant Director

Video2Cảnh Sát Xảo Quyệt

Filth -  Official Trailer - On DVD and Blu-ray Now!
Filth - 1st Official Red Band Trailer (2013) - James McAvoy, Imogen Poots Thriller HD

Backdrops5Cảnh Sát Xảo Quyệt

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast39Cảnh Sát Xảo Quyệt

James McAvoy

James McAvoy

Bruce Robertson

Jamie Bell

Jamie Bell

Ray Lennox

Eddie Marsan

Eddie Marsan

Clifford Blades

Imogen Poots

Imogen Poots

Amanda Drummond

Jim Broadbent

Jim Broadbent

Dr. Rossi

Brian McCardie

Brian McCardie

Dougie Gillman

Emun Elliott

Emun Elliott

Peter Inglis

Gary Lewis

Gary Lewis

Gus Bain

Crew31Cảnh Sát Xảo Quyệt

James McAvoy

James McAvoy

Producer

Clint Mansell

Clint Mansell

Original Music Composer

DG

David Gilchrist

First Assistant Director

Marco Maas

Marco Maas

Stunt Coordinator

Mark Amin

Mark Amin

Producer

Jon S. Baird

Jon S. Baird

Screenplay

Jon S. Baird

Jon S. Baird

Director

Jon S. Baird

Jon S. Baird

Producer

Recommendations21Cảnh Sát Xảo Quyệt

Mê Cung Ký Ức

Mê Cung Ký Ức

Mar 27, 2013

6,6
Inside I'm Dancing

Inside I'm Dancing

Oct 15, 2004

7,4
Âm Mưu Cuối Cùng

Âm Mưu Cuối Cùng

Mar 15, 2013

5,9
Đầu To Thỏ Đế

Đầu To Thỏ Đế

May 09, 2014

6,9
Từ Khi Em Đến

Từ Khi Em Đến

Feb 09, 2013

6,4
Dom Hemingway

Dom Hemingway

Nov 14, 2013

5,8
The Counselor

The Counselor

Oct 25, 2013

5,3
Bảy Kẻ Tâm Thần

Bảy Kẻ Tâm Thần

Oct 12, 2012

6,8
Wetlands

Wetlands

Aug 22, 2013

5,2
Chuộc Lỗi

Chuộc Lỗi

Sep 07, 2007

7,7
Don Jon

Don Jon

Sep 12, 2013

6
Trainspotting

Trainspotting

Feb 23, 1996

8
The Double

The Double

Apr 03, 2014

6,5

Similar20Cảnh Sát Xảo Quyệt

Komm, süßer Tod

Komm, süßer Tod

Dec 22, 2000

7,5
The Basketball Diaries

The Basketball Diaries

Apr 21, 1995

7,4
Factotum

Factotum

Apr 25, 2005

6,2
Cujo

Cujo

Aug 10, 1983

6,1
Miracle on 34th Street

Miracle on 34th Street

Nov 18, 1994

6,7
The Andromeda Strain

The Andromeda Strain

Mar 12, 1971

7,1
Marathon Man

Marathon Man

Oct 08, 1976

7,2
The Scarlet Letter

The Scarlet Letter

Oct 13, 1995

6
The Doors

The Doors

Mar 01, 1991

7,1
Kondom des Grauens

Kondom des Grauens

Aug 29, 1996

5,4
Cut

Cut

Feb 23, 2000

4,3
Ravenous

Ravenous

Jan 01, 1999

6,8
Búp Bê Sát Nhân

Búp Bê Sát Nhân

Nov 09, 1988

6,7
The Honeymoon Killers

The Honeymoon Killers

Feb 04, 1970

6,8
We Were Soldiers

We Were Soldiers

Mar 01, 2002

7,1
Il fantasma dell'Opera

Il fantasma dell'Opera

Nov 20, 1998

4,6
The Skulls III

The Skulls III

Mar 23, 2004

5,1
死亡写真

死亡写真

Nov 04, 2004

5,6