Cậu Bé Người Gỗ

Cậu Bé Người Gỗ (1940)

23/02/19401h 28m

Overview

Pinocchio là người gỗ được tạo ra bởi bác thợ mộc Geppetto. Là người gỗ nhưng cậu luôn khao khát trở thành người thật sự. Điều đặc biệt nhất ở Pinocchio là mỗi khi nói dối, chiếc mũi của cậu lại dài ra. Chú bé được bác thợ mộc yêu quý vô cùng, cho đến một ngày, cô tiên xuất hiện và ban phép màu cho chú bé được trở thành người. Nhưng Pinocchio đã phải trải qua rất nhiều thử thách để thực sự trở thành người và trở về trong vòng tay âu yếm của người cha mình.

Walt Disney
Producer
Paul J. Smith
Original Music Composer
Ted Sears
Adaptation
Otto Englander
Adaptation
Webb Smith
Adaptation

Video6Cậu Bé Người Gỗ

Pinocchio - 1940 Theatrical Trailer
Pinocchio (1940) 1992 Re-Release Trailer
Pinocchio (1940) 1984 Re-Release Trailer
Pinocchio (Official Trailer)
Pinocchio (1940) - Platinum Edition Trailer
Disney's Pinocchio (70th Anniversary Platinum Edition) Trailer

Backdrops40Cậu Bé Người Gỗ

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast14Cậu Bé Người Gỗ

Dickie Jones

Dickie Jones

Pinocchio / Alexander (voice) (uncredited)

Cliff Edwards

Cliff Edwards

Jiminy Cricket (voice) (uncredited)

Christian Rub

Christian Rub

Geppetto (voice) (uncredited)

Evelyn Venable

Evelyn Venable

The Blue Fairy (voice) (uncredited)

Walter Catlett

Walter Catlett

'Honest John' Worthington Foulfellow (voice) (uncredited)

Mel Blanc

Mel Blanc

Gideon (hiccup) (voice) (uncredited)

Charles Judels

Charles Judels

Stromboli / The Coachman (voice) (uncredited)

Frankie Darro

Frankie Darro

Lampwick (voice) (uncredited)

Don Brodie

Don Brodie

Carnival Barker (voice) (uncredited)

MD

Marion Darlington

Birds (voice) (uncredited)

Crew79Cậu Bé Người Gỗ

Walt Disney

Walt Disney

Producer

PJS

Paul J. Smith

Original Music Composer

Ted Sears

Ted Sears

Adaptation

WS

Webb Smith

Adaptation

Leigh Harline

Leigh Harline

Original Music Composer

Art Babbitt

Art Babbitt

Animation Director

Jack Campbell

Jack Campbell

Animation

TH

T. Hee

Director

Recommendations21Cậu Bé Người Gỗ

Similar20Cậu Bé Người Gỗ