Chiếc Trống Thiếc

Chiếc Trống Thiếc (1979)

02/05/19792h 42m

Overview

Oskar sinh ra ở Đức năm 1924 với một trí tuệ tiên tiến. Bị đẩy lùi bởi thói đạo đức giả của người lớn và trách nhiệm của xã hội, anh ta từ chối già đi sau sinh nhật lần thứ ba của mình.

Video2Chiếc Trống Thiếc

The Tin Drum (1979) ORIGINAL TRAILER [HD 1080p]
Three Reasons: The Tin Drum

Backdrops3Chiếc Trống Thiếc

backdrop
backdrop
backdrop

Cast20Chiếc Trống Thiếc

Mario Adorf

Mario Adorf

Alfred Matzerath

Angela Winkler

Angela Winkler

Agnes Matzerath

David Bennent

David Bennent

Oskar Matzerath

Katharina Thalbach

Katharina Thalbach

Maria Matzerath

Tina Engel

Tina Engel

Anna Koljaiczek (jung)

Berta Drews

Berta Drews

Anna Koljaiczek (alt)

RT

Roland Teubner

Joseph Koljaiczek

Crew11Chiếc Trống Thiếc

Recommendations21Chiếc Trống Thiếc

Asian School Girls

Asian School Girls

Apr 15, 2014

3,4
The Sister of Ursula

The Sister of Ursula

Oct 18, 1978

4,7
Bagdad Cafe

Bagdad Cafe

Nov 12, 1987

7,3
Happy as Lazzaro

Happy as Lazzaro

May 31, 2018

7,4
Wings of Desire

Wings of Desire

May 17, 1987

7,8
Một Nắm Đô La

Một Nắm Đô La

Jan 18, 1964

7,9
Trung Đội

Trung Đội

Dec 19, 1986

7,7
Run Lola Run

Run Lola Run

Mar 03, 1998

7,3
The Elephant Man

The Elephant Man

Oct 09, 1980

8,1
Lời Sấm Truyền

Lời Sấm Truyền

Aug 15, 1979

8,3
A Bronx Tale

A Bronx Tale

Sep 14, 1993

7,8
Khách Sạn Ma Ám

Khách Sạn Ma Ám

May 23, 1980

8,2
Áo Giáp Sắt

Áo Giáp Sắt

Jun 26, 1987

8,1

Similar20Chiếc Trống Thiếc

Арена

Арена

Aug 30, 1967

0
Marvin & Tige

Marvin & Tige

Mar 08, 1985

6,2
Silver City

Silver City

Sep 27, 1984

1
Lords of Chaos

Lords of Chaos

Sep 20, 2018

6,8
O Cortiço

O Cortiço

Jul 16, 1945

3,5
Punch and Jody

Punch and Jody

Nov 26, 1974

0
Isoviha

Isoviha

Dec 14, 1939

0
The Heart Surgeon

The Heart Surgeon

May 04, 1997

6
On the Count of Three

On the Count of Three

May 13, 2022

6,6
Ma Belle, My Beauty

Ma Belle, My Beauty

Aug 20, 2021

6,5
Jerguš Lapin

Jerguš Lapin

Dec 12, 1960

0
My Pregnant Husband

My Pregnant Husband

Jul 24, 2020

0
A New Life Tomorrow

A New Life Tomorrow

Dec 04, 2021

10
The Wooden Woman

The Wooden Woman

Dec 01, 2021

6