Cuộc Chia Ly

Cuộc Chia Ly (2011)

Cuộc Chia Ly

15/02/20112h 3m

Overview

Một cặp vợ chồng đứng trước quyết định khó khăn: rời tới một quốc gia khác vì tương lai của đứa con hay ở lại Iran và chăm sóc người cha già yếu (và) bị hội chứng Alzheimer.

Asghar Farhadi
Screenplay
Mahmoud Kalari
Director of Photography
Keyvan Moghaddam
Production Design
Original Title
جدایی نادر از سیمین
Status
Released
Original Language
Budget
$5,000,000
Revenue
$24,426,169
Socials

Video1Cuộc Chia Ly

A Separation | Official Trailer HD (2011)

Backdrops3Cuộc Chia Ly

backdrop
backdrop
backdrop

Cast13Cuộc Chia Ly

Crew14Cuộc Chia Ly

Asghar Farhadi

Asghar Farhadi

Screenplay

Mahmoud Kalari

Mahmoud Kalari

Director of Photography

KM

Keyvan Moghaddam

Production Design

NE

Negar Eskandarfar

Executive Producer

Sattar Oraki

Sattar Oraki

Original Music Composer

Mehrdad Mirkiani

Mehrdad Mirkiani

Makeup Artist

Reza Narimizadeh

Reza Narimizadeh

Sound Editor

MN

Maryam Naraghi

Script Supervisor

HM

Habib Majidi

Still Photographer

Recommendations21Cuộc Chia Ly

Về Elly

Về Elly

Jun 06, 2009

7,4
The Nameless Alley

The Nameless Alley

Feb 11, 2016

6,2
Castle of Dreams

Castle of Dreams

Jul 24, 2019

6,6
Người Bán Hàng

Người Bán Hàng

Jun 24, 2016

7,3
Quá Khứ

Quá Khứ

May 17, 2013

7,3
Beautiful City

Beautiful City

Jun 09, 2004

7,5
Fireworks Wednesday

Fireworks Wednesday

Feb 08, 2006

7,6
Barcode

Barcode

Feb 11, 2016

4,5
Heartbroken

Heartbroken

Jun 15, 2009

6,3
Sheeple

Sheeple

Feb 05, 2018

6,2
Life and a Day

Life and a Day

Mar 16, 2016

8
My Winnipeg

My Winnipeg

Sep 07, 2007

7
Weekend at Bernie's II

Weekend at Bernie's II

Jul 09, 1993

5,1
Đơn Giản Là Yêu

Đơn Giản Là Yêu

Sep 20, 2012

7,8
On the Waterfront

On the Waterfront

Jun 22, 1954

8

Similar20Cuộc Chia Ly

Người Cha

Người Cha

Dec 23, 2020

8,2
Suddenly Single

Suddenly Single

Oct 19, 1971

0
Marvin & Tige

Marvin & Tige

Mar 08, 1985

6,2
Tempus

Tempus

Feb 05, 2021

0
Zus & zo

Zus & zo

May 08, 2002

5,3
Little Manhattan

Little Manhattan

Sep 26, 2005

7,2
Sugar & Spice

Sugar & Spice

Jan 24, 2001

6,4
All That Jazz

All That Jazz

Dec 16, 1979

7,5
Pistol Whipped

Pistol Whipped

Mar 04, 2008

5,5
Bride Flight

Bride Flight

Oct 15, 2008

7
How to Deal

How to Deal

Jul 18, 2003

5,5
Un novio para mi mujer

Un novio para mi mujer

Aug 14, 2008

6,1
رنگ خدا

رنگ خدا

Feb 08, 1999

7,5
Clue

Clue

Dec 13, 1985

7,2
Owning Mahowny

Owning Mahowny

May 02, 2003

6,8
Stiletto

Stiletto

Apr 29, 2008

4,7