Cuộc Chiến Đa Vũ Trụ

Cuộc Chiến Đa Vũ Trụ (2022)

Vũ trụ lớn hơn so với những gì bạn nghĩ.

24/03/20222h 20m

Overview

Một phụ nữ trung niên nhập cư người Trung Quốc bị cuốn vào một cuộc phiêu lưu điên cuồng, nơi cô ấy một mình giải cứu thế giới bằng cách khám phá các vũ trụ khác và các bản thể khác của chính cô.

Joe Russo
Producer
Tim Headington
Executive Producer
Inman Young
Head of Production

Video26Cuộc Chiến Đa Vũ Trụ

'Everything Everywhere All at Once' Wins Best Picture | 95th Oscars (2023)
Michelle Yeoh Wins Best Actress for 'Everything Everywhere All at Once' | 95th Oscars (2023)
'Everything Everywhere All at Once' Wins Best Directing | 95th Oscars (2023)
'Everything Everywhere All at Once' Wins Best Film Editing | 95th Oscars (2023)
'Everything Everywhere All at Once' Wins Best Original Screenplay | 95th Oscars (2023)
Jamie Lee Curtis Wins Best Supporting Actress for 'Everything Everywhere All at Once' | 95th Oscars
Ke Huy Quan Wins Best Supporting Actor for 'Everything Everywhere All at Once' | 95th Oscars (2023)
Best Picture | Everything Everywhere All At Once | Oscars95 Press Room Speech
Best Supporting Actor Ke Huy Quan | Oscars95 Press Room Speech

Backdrops52Cuộc Chiến Đa Vũ Trụ

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast42Cuộc Chiến Đa Vũ Trụ

Michelle Yeoh

Michelle Yeoh

Evelyn Wang

Ke Huy Quan

Ke Huy Quan

Waymond Wang

Stephanie Hsu

Stephanie Hsu

Joy Wang / Jobu Tupaki

James Hong

James Hong

Gong Gong

Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis

Deirdre Beaubeirdre

Tallie Medel

Tallie Medel

Becky Sregor

Jenny Slate

Jenny Slate

Debbie the Dog Mom

Sunita Mani

Sunita Mani

TV Musical - Queen

Crew121Cuộc Chiến Đa Vũ Trụ

Joe Russo

Joe Russo

Producer

Tim Headington

Tim Headington

Executive Producer

IY

Inman Young

Head of Production

Narayana Cabral

Narayana Cabral

Utility Stunts

AB

Amelia Brooke

Art Direction

Alfred Hsing

Alfred Hsing

Stunt Double

EH

Evan Halleck

VFX Artist

AW

Ambre Wrigley

Costume Coordinator

Recommendations21Cuộc Chiến Đa Vũ Trụ

Similar20Cuộc Chiến Đa Vũ Trụ

Rồng Đen

Rồng Đen

Aug 18, 1995

5,8
The Avengers

The Avengers

Aug 13, 1998

4,4
Look Who's Talking Too

Look Who's Talking Too

Dec 14, 1990

5,5
Above the Law

Above the Law

Apr 08, 1988

6,1
Lionheart

Lionheart

Jun 07, 1990

6,5
Double Team

Double Team

Apr 04, 1997

5,1
Quỷ Bất Tử

Quỷ Bất Tử

Jan 16, 1998

6,8
The Crow: Salvation

The Crow: Salvation

Jan 23, 2000

5,4
Long Tranh Hổ Đấu

Long Tranh Hổ Đấu

Aug 17, 1973

7,4
Mãnh Long Quá Giang

Mãnh Long Quá Giang

Jun 01, 1972

7,4
The Crow

The Crow

May 11, 1994

7,5
The Rake

The Rake

Jun 05, 2018

4,8
Kẻ Truy Sát

Kẻ Truy Sát

Apr 04, 2014

5,9