Đặc Vụ AKA

Đặc Vụ AKA (2023)

28/04/20232h 2m

Overview

Một đặc vụ sắt đá gặp thử thách về đạo đức khi anh thâm nhập vào một tổ chức tội phạm rồi bất ngờ gắn bó với cậu con trai nhỏ của ông trùm.

Florent Astolfi
Director of Photography
Frédérique Ney
Key Makeup Artist
Etienne Forget
Original Music Composer
Ashraf Hamdi
Video Assist Operator
Original Title
AKA
Status
Released
Original Language
Budget
-
Revenue
-
Socials
Keywords
-
Countries
Companies
NolitaInoxy Films

Video1Đặc Vụ AKA

Official Trailer [Subtitled]

Backdrops3Đặc Vụ AKA

backdrop
backdrop
backdrop

Cast37Đặc Vụ AKA

Crew11Đặc Vụ AKA

FA

Florent Astolfi

Director of Photography

FN

Frédérique Ney

Key Makeup Artist

Etienne Forget

Etienne Forget

Original Music Composer

AH

Ashraf Hamdi

Video Assist Operator

CS

Charly Saujot

Digital Compositor

Recommendations21Đặc Vụ AKA