Đoạt Mạng

Đoạt Mạng (2004)

19/03/20041h 43m

Overview

Một nhân viên FBI là Illeana Scott được gứi tới Canada để giúp cảnh sát thành phố Montreal bắt giữ 1 tên tội phạm giết người hàng loạt . Tên giết người này giết rất nhiều người và ăn cắp thân phận của nạn nhân . Tuy Illena không thích hợp được với hoàn cảnh làm việc mới và thường tỏ ra khó chịu với các bạn đồng nghiệp nhưng cuối cùng cô cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ...

Alan C. Blomquist
Unit Production Manager
Bruce Berman
Executive Producer
Philip Glass
Original Music Composer
Louis Craig
Special Effects Supervisor
Original Title
Taking Lives
Status
Released
Original Language
Budget
$45,000,000
Revenue
$65,470,529
Socials

Video1Đoạt Mạng

Taking lives - Trailer

Backdrops7Đoạt Mạng

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast27Đoạt Mạng

Angelina Jolie

Angelina Jolie

Illeana Scott

Ethan Hawke

Ethan Hawke

James Costa

Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland

Christopher Hart

Gena Rowlands

Gena Rowlands

Mrs. Rebecca Asher

Paul Dano

Paul Dano

Young Asher

Justin Chatwin

Justin Chatwin

Matt Soulsby

Crew162Đoạt Mạng

ACB

Alan C. Blomquist

Unit Production Manager

Bruce Berman

Bruce Berman

Executive Producer

Philip Glass

Philip Glass

Original Music Composer

LC

Louis Craig

Special Effects Supervisor

Barney Burman

Barney Burman

Makeup Effects

GD

Gary D'Amico

Special Effects Coordinator

David Heyman

David Heyman

Executive Producer

CLH

Claude La Haye

Production Sound Mixer

Mic Rodgers

Mic Rodgers

Second Unit Director

Recommendations21Đoạt Mạng

Pearl

Pearl

Sep 16, 2022

7,3
Beyond Borders

Beyond Borders

Oct 23, 2003

6,5
A Mighty Heart

A Mighty Heart

Jun 22, 2007

6,4
Thân Chủ

Thân Chủ

Jul 20, 1994

6,7
The Bone Collector

The Bone Collector

Nov 04, 1999

6,8
Cười

Cười

Sep 23, 2022

6,7
Flowers in the Attic

Flowers in the Attic

Jan 18, 2014

6,6
Gia

Gia

Jan 31, 1998

7,1
Xâm Nhập

Xâm Nhập

Sep 22, 2021

6
Du Khách Bí Ẩn

Du Khách Bí Ẩn

Dec 08, 2010

6,2
Cam

Cam

Oct 01, 2018

5,9
Sự Hoài Nghi

Sự Hoài Nghi

Oct 24, 2008

7,6
Ông Bà Smith

Ông Bà Smith

Jun 07, 2005

6,7
Girl, Interrupted

Girl, Interrupted

Dec 21, 1999

7,6
Truy Sát

Truy Sát

Jun 19, 2008

6,5
Điệp Viên Salt

Điệp Viên Salt

Jul 21, 2010

6,4

Similar20Đoạt Mạng

Thám Tử Mù

Thám Tử Mù

Jul 04, 2013

6,1
Frustré

Frustré

Oct 23, 2013

0
Kiss of Death

Kiss of Death

Apr 21, 1995

5,6
Family Plot

Family Plot

Apr 09, 1976

6,8
I Know Who Killed Me

I Know Who Killed Me

Jul 27, 2007

4,5
Bev

Bev

Apr 01, 2016

2
Final Move

Final Move

Oct 08, 2013

4
Pet

Pet

Sep 24, 2016

5,8
She

She

Aug 08, 2010

0
Cutaway

Cutaway

Aug 26, 2000

5,5
Nightwatch

Nightwatch

Jan 31, 1997

6