Đồn Cảnh Sát Ma 2

Đồn Cảnh Sát Ma 2 (2022)

Thế giới bên kia đã có quy tắc mới.

15/11/20221h 42m

Overview

Khi cảnh sát trưởng Roy Pulsipher tìm thấy mình ở thế giới bên kia, anh gia nhập lực lượng cảnh sát đặc biệt và quay trở lại Trái đất để cứu nhân loại khỏi xác sống.

Paul Leyden
Director
Zsuzsanna Borvendég
Production Design
Bruno Degrave
Director of Photography
Original Title
R.I.P.D. 2: Rise of the Damned
Status
Released
Original Language
Budget
-
Revenue
-
Socials
Companies
Universal 1440 Entertainment
Loạt phim Đồn Cảnh Sát Ma
Part of the Loạt phim Đồn Cảnh Sát Ma

Loạt phim Đồn Cảnh Sát Ma
Đồn Cảnh Sát Ma

Video2Đồn Cảnh Sát Ma 2

'What in Tarnation?' Extended Preview
Official Promo

Backdrops2Đồn Cảnh Sát Ma 2

backdrop
backdrop

Cast11Đồn Cảnh Sát Ma 2

Jeffrey Donovan

Jeffrey Donovan

Sheriff Roy Pulsipher

Craige Els

Craige Els

Julius Butterfield

Tilly Keeper

Tilly Keeper

Charlotte Pulsipher

Crew8Đồn Cảnh Sát Ma 2

Paul Leyden

Paul Leyden

Director

ZB

Zsuzsanna Borvendég

Production Design

BD

Bruno Degrave

Director of Photography

KM

Károly Mátsik

Special Effects Technician

Recommendations21Đồn Cảnh Sát Ma 2

Highway Battle R×R

Highway Battle R×R

Dec 19, 2008

6,8
R BnB

R BnB

Feb 08, 2023

7,9
Who Killed Johnny R.?

Who Killed Johnny R.?

May 19, 1966

7,6
Luz Mala

Luz Mala

Nov 17, 2022

4,3
The Last Manhunt

The Last Manhunt

Nov 18, 2022

5,3
C(r)ook

C(r)ook

Nov 11, 2004

7,2
R-Point

R-Point

Aug 13, 2004

6,9
'R Xmas

'R Xmas

Oct 04, 2001

6,4
Black Adam

Black Adam

Oct 19, 2022

7,1
R#J

R#J

Jan 30, 2021

6,6
To R

To R

Nov 06, 2017

7,3
Hex

Hex

Nov 01, 2022

6
R.O.T.O.R.

R.O.T.O.R.

Oct 01, 1987

4,6
D.A.R.Y.L.

D.A.R.Y.L.

Jun 14, 1985

6,4

Similar20Đồn Cảnh Sát Ma 2