Dracula: Bá tước ma cà rồng

Dracula: Bá tước ma cà rồng (1992)

13/11/19922h 7m

Overview

Khi Dracula đến Luân Đôn tìm người phụ nữ trông giống người vợ đã qua đời từ lâu, thợ săn ma cà rồng – Giáo sư Van Helsing – quyết chấm dứt cơn cuồng loạn.

Original Title
Bram Stoker's Dracula
Status
Released
Original Language
Budget
$40,000,000
Revenue
$215,862,692
Socials
Companies

Video8Dracula: Bá tước ma cà rồng

Fathom Events Spot
30th Anniversary Official Trailer
Gary Oldman introduces Bram Stoker's Dracula | Film4 Interview
Bram Stoker's Dracula - Behind-the-Scenes Clip
Bram Stoker's Dracula - Behind-the-Scenes with Francis Ford Coppola Clip
Teaser Trailer
Trailer
Bram Stoker's Dracula (1/8) Movie CLIP - Renunciation of God (1992) HD

Backdrops40Dracula: Bá tước ma cà rồng

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast46Dracula: Bá tước ma cà rồng

Winona Ryder

Winona Ryder

Mina Murray / Elisabeta

Keanu Reeves

Keanu Reeves

Jonathan Harker

Anthony Hopkins

Anthony Hopkins

Professor Abraham Van Helsing

Sadie Frost

Sadie Frost

Lucy Westenra

Cary Elwes

Cary Elwes

Lord Arthur Holmwood

Richard E. Grant

Richard E. Grant

Dr. Jack Seward

Billy Campbell

Billy Campbell

Quincey P. Morris

Tom Waits

Tom Waits

R.M. Renfield

Monica Bellucci

Monica Bellucci

Dracula's Bride

Crew73Dracula: Bá tước ma cà rồng

Wojciech Kilar

Wojciech Kilar

Original Music Composer

Wojciech Kilar

Wojciech Kilar

Orchestrator

TES

Thomas E. Sanders

Production Design

FF

Fred Fuchs

Producer

Michael Ballhaus

Michael Ballhaus

Director of Photography

FB

Florian Ballhaus

First Assistant Camera

James V. Hart

James V. Hart

Screenplay

James V. Hart

James V. Hart

Co-Producer

Recommendations21Dracula: Bá tước ma cà rồng

Similar20Dracula: Bá tước ma cà rồng

Solo

Solo

Aug 29, 2013

5,2
I Sell the Dead

I Sell the Dead

Aug 07, 2008

6
Were

Were

Apr 27, 2017

0
Like It Is

Like It Is

Apr 17, 1998

5,9
Silver Night

Silver Night

Jan 01, 2005

0
Dracula in Afrika

Dracula in Afrika

Jan 01, 2013

0
Eternity

Eternity

Dec 23, 2010

0
Dracula Rising

Dracula Rising

Mar 24, 1993

4,2
The O'Briens

The O'Briens

Oct 09, 2013

7,5
Spirit Trap

Spirit Trap

Aug 12, 2005

4,3
First Blood

First Blood

Aug 11, 2022

0
Sang Papier

Sang Papier

Jul 01, 2017

6
Night Shade

Night Shade

Jun 01, 1996

2,3
Nightmare in Blood

Nightmare in Blood

Jul 01, 1978

4,7
Night Hunter

Night Hunter

Apr 01, 1996

4,6
Project Vampire

Project Vampire

Jan 01, 1992

4