Dũng Sĩ Héc Quyn

Dũng Sĩ Héc Quyn (1997)

20/06/19971h 33m

Overview

Trái đất khi xưa bị các Titan tàn phá, cho đến khi chúng bị thần Zeus nhốt lại. Ngay sau đó là sự ra đời của Hercules, con trai của Zeus với Hera. Trong khi hầu hết các thần đều vui mừng thì Hades lại không. Hắn lui về âm phủ và được các nữ thần số mệnh cho biết, trong 18 năm nữa, một đường thẳng tạo bởi các hành tinh sẽ chỉ chỗ tới nơi các Titan bị nhốt để thả chúng ra, tiêu diệt Zeus và chiếm núi Olympus, nhưng chỉ khi Hercules không can dự.

Gary Rydstrom
Sound Designer
Gary Rydstrom
Sound Re-Recording Mixer
Tom Johnson
Sound Re-Recording Mixer
Pat Jackson
Sound Effects Editor
Tim Holland
Supervising Sound Editor
Original Title
Hercules
Status
Released
Original Language
Budget
$85,000,000
Revenue
$252,712,101
Socials
Companies
Walt Disney Feature AnimationWalt Disney Pictures
Hercules (Disney) Collection
Part of the Hercules (Disney) Collection

Hercules (Disney) Collection
Hercules: Zero to Hero
Dũng Sĩ Héc Quyn

Video5Dũng Sĩ Héc Quyn

Hercules - Sneak Peek #3 (April 15, 1997)
Hercules - Sneak Peek #2 (February 4, 1997)
Hercules - 1998 VHS Trailer
Hercules - Sneak Peek #1 (October 29, 1996)
Hercules (1997), 35mm film trailer, flat 16:9 hard matte, overscan 1.63 ratio

Backdrops15Dũng Sĩ Héc Quyn

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast32Dũng Sĩ Héc Quyn

Tate Donovan

Tate Donovan

Hercules (voice)

Josh Keaton

Josh Keaton

Young Hercules (voice)

Roger Bart

Roger Bart

Young Hercules (singing voice)

Danny DeVito

Danny DeVito

Philoctetes (voice)

James Woods

James Woods

Hades (voice)

Susan Egan

Susan Egan

Meg (voice)

Bobcat Goldthwait

Bobcat Goldthwait

Pain (voice)

Matt Frewer

Matt Frewer

Panic (voice)

Rip Torn

Rip Torn

Zeus (voice)

Samantha Eggar

Samantha Eggar

Hera (voice)

Crew58Dũng Sĩ Héc Quyn

Gary Rydstrom

Gary Rydstrom

Sound Designer

Gary Rydstrom

Gary Rydstrom

Sound Re-Recording Mixer

Tom Johnson

Tom Johnson

Sound Re-Recording Mixer

PJ

Pat Jackson

Sound Effects Editor

TH

Tim Holland

Supervising Sound Editor

Ron Clements

Ron Clements

Screenplay

Ron Clements

Ron Clements

Director

Ron Clements

Ron Clements

Producer

John Musker

John Musker

Screenplay

John Musker

John Musker

Director

John Musker

John Musker

Producer

Alan Menken

Alan Menken

Original Music Composer

Recommendations21Dũng Sĩ Héc Quyn

Similar20Dũng Sĩ Héc Quyn

Un Ojo

Un Ojo

Nov 18, 2012

6
The Astronaut Farmer

The Astronaut Farmer

Feb 23, 2007

6,2
Hercules in New York

Hercules in New York

Feb 23, 1970

4,1
宝莲灯

宝莲灯

Jul 07, 1965

6
Antz

Antz

Oct 02, 1998

6,1
Ten Thousand Bedrooms

Ten Thousand Bedrooms

Apr 03, 1957

4,8
Up Jumped a Swagman

Up Jumped a Swagman

Dec 21, 1965

4
Hành Tinh Châu Báu

Hành Tinh Châu Báu

Nov 26, 2002

7,5
Ấu Trùng Ma

Ấu Trùng Ma

Mar 31, 2006

6,5
Grease 2

Grease 2

Jun 11, 1982

5,1
Verão Fantasma

Verão Fantasma

Apr 29, 2022

7,2
American Dreamz

American Dreamz

Mar 04, 2006

5
Cậu Bé Rừng Xanh

Cậu Bé Rừng Xanh

Oct 18, 1967

7,3