Dưới Lớp Mặt Nạ

Dưới Lớp Mặt Nạ (2014)

14/03/20141h 48m

Overview

Under The Skin là một bộ phim khoa học viễn tưởng kinh dị được dựa trên tiểu thuyết của Michael Faber, kể về một người phụ nữ ngoài hành tinh đến những cao nguyên ở Scottland, dùng sắc đẹp, sự gợi cảm để bẫy những người đi nhờ xe và biến họ thành thức ăn cho những đội quân của cô ta.

Tessa Ross
Executive Producer
Christine Beveridge
Makeup Artist
Gillian Berrie
Co-Producer
Jonathan Glazer
Screenplay

Video5Dưới Lớp Mặt Nạ

Eve Riley introduces Under the Skin  - Woman with a Movie Camera | BFI Player
Rian Johnson introduces Under the Skin  | BFI
'Under the Skin' | Anatomy of a Scene w/ Director Jonathan Glazer | The New York Times
UNDER THE SKIN - Film Clip - Starring Scarlett Johansson
Official Trailer

Backdrops26Dưới Lớp Mặt Nạ

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast26Dưới Lớp Mặt Nạ

Lynsey Taylor Mackay

Lynsey Taylor Mackay

The Dead Woman

KM

Kevin McAlinden

First Victim

DM

D. Meade

Leering Man

AG

Andrew Gorman

Second Victim

JS

Joe Szula

Man at Club

Kryštof Hádek

Kryštof Hádek

The Swimmer

RA

Roy Armstrong

Father at Beach

Crew81Dưới Lớp Mặt Nạ

Tessa Ross

Tessa Ross

Executive Producer

GB

Gillian Berrie

Co-Producer

Jonathan Glazer

Jonathan Glazer

Screenplay

SS

Steve Single

Sound Re-Recording Mixer

James Wilson

James Wilson

Producer

AH

Andy Hague

Visual Effects Editor

DL

Daniel Landin

Director of Photography

RA

Reno Antoniades

Executive Producer

Claudia Bluemhuber

Claudia Bluemhuber

Executive Producer

Recommendations21Dưới Lớp Mặt Nạ

Upstream Color

Upstream Color

Apr 05, 2013

6,4
Enemy

Enemy

Dec 31, 2013

6,9
Hạnh Phúc Ảo

Hạnh Phúc Ảo

Dec 18, 2013

7,9
Castle Freak

Castle Freak

Nov 14, 1995

6,2
Thời Thơ Ấu

Thời Thơ Ấu

Jun 05, 2014

7,5
Melancholia

Melancholia

May 26, 2011

7,2
Tiền Định

Tiền Định

Aug 28, 2014

7,4
The Zero Theorem

The Zero Theorem

Sep 20, 2013

6,1
Ánh Xanh Tiều Tụy

Ánh Xanh Tiều Tụy

Apr 25, 2014

6,8
The Double

The Double

Apr 03, 2014

6,5
Máu Sẽ Phải Đổ

Máu Sẽ Phải Đổ

Dec 26, 2007

8,1
Cố Tật

Cố Tật

Dec 12, 2014

6,6

Similar20Dưới Lớp Mặt Nạ

Factotum

Factotum

Apr 25, 2005

6,2
Cujo

Cujo

Aug 10, 1983

6,1
The Andromeda Strain

The Andromeda Strain

Mar 12, 1971

7,1
Marathon Man

Marathon Man

Oct 08, 1976

7,2
Outlander

Outlander

Apr 24, 2008

6,4
The Scarlet Letter

The Scarlet Letter

Oct 13, 1995

6
We Were Soldiers

We Were Soldiers

Mar 01, 2002

7,1
Il fantasma dell'Opera

Il fantasma dell'Opera

Nov 20, 1998

4,6
Thinner

Thinner

Oct 25, 1996

5,9
Le Grand Alibi

Le Grand Alibi

Apr 30, 2008

5,1
The Football Factory

The Football Factory

May 13, 2004

6,3
Firefox

Firefox

Jun 13, 1982

6
Wolfen

Wolfen

Jul 24, 1981

5,9
Không Thể Xa Em

Không Thể Xa Em

Apr 30, 2008

6,4