Fanny Và Alexander

Fanny Và Alexander (1982)

17/12/19823h 8m

Overview

Fanny and Alexander nhận được sự đón chào nhiệt liệt của cả giới phê bình điện ảnh lẫn công chúng, và mang lại cho Ingmar Bergman bốn giải Oscar- một thành tích hiếm gặp với một bộ phim không nói tiếng Anh, trong đó có giải hình ảnh đẹp nhất cho tay máy Sven Nykvist.

Anna Asp
Art Direction
Anna Asp
Set Designer
Sven Nykvist
Director of Photography
Original Title
Fanny och Alexander
Status
Released
Original Language
Budget
$6,000,000
Revenue
$6,795,771
Socials

Video4Fanny Và Alexander

Fanny and Alexander (1982) Clip - Back in cinemas for 40th anniversary screenings 2 Dec 2022 | BFI
BFI Re-Release Trailer
Fanny and Alexander (1982) Original Trailer [FHD]
Mark Kermode reviews Fanny and Alexander (1982) | BFI Player

Backdrops25Fanny Và Alexander

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast51Fanny Và Alexander

Pernilla Allwin

Pernilla Allwin

Fanny Ekdahl

Bertil Guve

Bertil Guve

Alexander Ekdahl

Jan Malmsjö

Jan Malmsjö

Bishop Edvard Vergerus

Börje Ahlstedt

Börje Ahlstedt

Carl Ekdahl

AB

Anna Bergman

Hanna Schwartz

Gunn Wållgren

Gunn Wållgren

Helena Ekdahl

Erland Josephson

Erland Josephson

Isak Jacobi

Mats Bergman

Mats Bergman

Aron Retzinsky

Jarl Kulle

Jarl Kulle

Gustav Adolf Ekdahl

Crew26Fanny Và Alexander

Recommendations21Fanny Và Alexander

Wild Strawberries

Wild Strawberries

Dec 26, 1957

8,1
Cries and Whispers

Cries and Whispers

Dec 21, 1972

7,9
Phong Ấn Thứ Bảy

Phong Ấn Thứ Bảy

Feb 16, 1957

8,2
Persona

Persona

Oct 18, 1966

8,2
The Passion of Anna

The Passion of Anna

Nov 10, 1969

7,5
Through a Glass Darkly

Through a Glass Darkly

Jun 06, 1961

7,8
Winter Light

Winter Light

Feb 11, 1963

7,9
The Silence

The Silence

Sep 23, 1963

7,5
The Virgin Spring

The Virgin Spring

Feb 08, 1960

7,8
8½

Feb 14, 1963

8,2
Hour of the Wolf

Hour of the Wolf

Feb 19, 1968

7,4
Dreams

Dreams

May 11, 1990

7,7
Andrei Rublev

Andrei Rublev

Dec 16, 1966

8,1
Nights of Cabiria

Nights of Cabiria

Oct 03, 1957

8
Summer with Monika

Summer with Monika

Feb 09, 1953

7,3
Jules and Jim

Jules and Jim

Jan 23, 1962

7,6
The Last Metro

The Last Metro

Sep 17, 1980

7,2
Au Hasard Balthazar

Au Hasard Balthazar

May 25, 1966

7,6
Three Colors: Blue

Three Colors: Blue

Aug 01, 1993

7,7

Similar20Fanny Và Alexander

Lã Sanh Môn

Lã Sanh Môn

Aug 26, 1950

8,1
Người Nhện

Người Nhện

May 01, 2002

7,3
Người Nhện 3

Người Nhện 3

May 01, 2007

6,4
Bé Bự

Bé Bự

Mar 07, 2001

6,2
The Bodyguard

The Bodyguard

Nov 25, 1992

6,7
Biệt Đội Săn Ma

Biệt Đội Săn Ma

Jun 08, 1984

7,5
Stalag 17

Stalag 17

May 29, 1953

7,7
Cat on a Hot Tin Roof

Cat on a Hot Tin Roof

Aug 29, 1958

7,6
À bout de souffle

À bout de souffle

Mar 16, 1960

7,6
Das weisse Rauschen

Das weisse Rauschen

Dec 31, 2001

7
The Apartment

The Apartment

Jun 21, 1960

8,2