Gặp Lại Dưới Đáy Biểna

Gặp Lại Dưới Đáy Biểna (1991)

10/04/19912h 22m

Overview

Phim kể về cậu bé Peter Pan trưởng thành trở thành một luật sư chuyên giải quyết vấn đề sát nhập công ty. Peter kết hôn với con gái của Wendy. Thuyền trưởng Hook bắt cóc con của họ khiến Peter phải trở về Never Land cùng với Tinkerbell để tìm sự giúp đỡ. Cùng với các Lost boys, Peter đã đánh bại Thuyền trưởng Hook một lần nữa.

John Williams
Original Music Composer
Bruce Cohen
Associate Producer
Bruce Cohen
First Assistant Director
Doug Jackson
Sound Editor
Norman Garwood
Production Design
Original Title
Hook
Status
Released
Original Language
Budget
$70,000,000
Revenue
$300,855,000
Socials
Companies
TriStar PicturesAmblin Entertainment

Video2Gặp Lại Dưới Đáy Biểna

Official Trailer
Peter Meets Rufio & The Lost Boys

Backdrops20Gặp Lại Dưới Đáy Biểna

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast33Gặp Lại Dưới Đáy Biểna

Dustin Hoffman

Dustin Hoffman

Captain James Hook / Captain Crochet (voice)

Robin Williams

Robin Williams

Peter Banning / Peter Pan

Julia Roberts

Julia Roberts

Tinkerbell

Bob Hoskins

Bob Hoskins

William Smee / Sweeper in Kensington Gardens

Maggie Smith

Maggie Smith

Granny Wendy

Caroline Goodall

Caroline Goodall

Moira Banning

Charlie Korsmo

Charlie Korsmo

Jack 'Jackie' Banning

Amber Scott

Amber Scott

Maggie Banning

Crew249Gặp Lại Dưới Đáy Biểna

John Williams

John Williams

Original Music Composer

Bruce Cohen

Bruce Cohen

Associate Producer

Bruce Cohen

Bruce Cohen

First Assistant Director

DJ

Doug Jackson

Sound Editor

NG

Norman Garwood

Production Design

William Goldenberg

William Goldenberg

Additional Editing

Dean Cundey

Dean Cundey

Director of Photography

Deep Roy

Deep Roy

Stunts

Gerald R. Molen

Gerald R. Molen

Unit Production Manager

Recommendations21Gặp Lại Dưới Đáy Biểna

Similar20Gặp Lại Dưới Đáy Biểna