Góc Quay Đẫm Máu 2

Góc Quay Đẫm Máu 2 (2009)

15/09/20091h 24m

Overview

Khi mà các đơn vị chống khủng bố của Tây Ban Nha cùng với các bác sĩ đột nhập vào tòa nhà đã bị nhiễm virus . Mọi hành động trong phim được ghi lại từ một webcam cầm tay . Mục tiêu của họ là kiểm soát tòa nhà đầy những thây ma đã bị nhiễm virus .

Carlos Fernández
Executive Producer
Pablo Rosso
Director of Photography
Original Title
[REC]²
Status
Released
Original Language
Budget
$5,600,000
Revenue
$18,469,680
Socials
Countries
[REC] - Colección
Part of the [REC] - Colección

[REC] - Colección
Góc Quay Đẫm Máu

Video1Góc Quay Đẫm Máu 2

Rec 2 [Trailer 1] [HD] 2010

Backdrops12Góc Quay Đẫm Máu 2

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast36Góc Quay Đẫm Máu 2

Crew17Góc Quay Đẫm Máu 2

CF

Carlos Fernández

Executive Producer

PR

Pablo Rosso

Director of Photography

Paco Plaza

Paco Plaza

Screenplay

Paco Plaza

Paco Plaza

Director

Alberto Marini

Alberto Marini

Co-Executive Producer

GF

Gemma Fauria

Production Design

GF

Gemma Fauria

Art Direction

GV

Glòria Viguer

Costume Design

MD

Manu Díez

Screenplay

AM

Amèlia Mora

Story Editor

OT

Oriol Tarragó

Sound Designer

Recommendations21Góc Quay Đẫm Máu 2

Similar20Góc Quay Đẫm Máu 2

Needful Things

Needful Things

Aug 27, 1993

6,2
The Jungle

The Jungle

Jun 30, 2013

4
Scooter

Scooter

Sep 13, 2019

2
Air Disturbance

Air Disturbance

Oct 30, 2014

0
Last Girl

Last Girl

Jan 16, 2013

3,3
Devil’s Knock

Devil’s Knock

Jun 06, 2016

0
Damien: Omen II

Damien: Omen II

Jun 09, 1978

6,4
Afflicted

Afflicted

Apr 04, 2014

6,5
Reportage November

Reportage November

Oct 14, 2022

0
心霊曼邪羅24

心霊曼邪羅24

Jun 03, 2020

0
WNUF Halloween Special

WNUF Halloween Special

Oct 23, 2013

5,8
Children of Sorrow

Children of Sorrow

Oct 06, 2012

4,8
Blamed

Blamed

Nov 10, 2022

0