Hang Cấm

Hang Cấm (2005)

Hang Cấm

26/08/20051h 37m

Overview

Một nhóm gồm những nhà thám hiểm và nhà khoa học đã khám phá ra một hệ thống hang động mới tại Romania. Tuy nhiên, một tai nạn đã xảy ra, và đá đã đổ xuống lấp mất lối ra. Sau khi đi sâu vào trong lòng hang động, cả nhóm đã phát hiện ra rằng nơi này là nơi cư ngụ của những sinh vật nguy hiểm đang chờ đợi họ...

Johnny Klimek
Original Music Composer
Reinhold Heil
Original Music Composer
Reinhold Heil
Music Producer
Original Title
The Cave
Status
Released
Original Language
Budget
$30,000,000
Revenue
$33,296,457
Socials

Video1Hang Cấm

The Cave Trailer

Backdrops9Hang Cấm

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast15Hang Cấm

Cole Hauser

Cole Hauser

Jack McAllister

Lena Headey

Lena Headey

Dr. Kathryn Jennings

Morris Chestnut

Morris Chestnut

Top Buchanan

Eddie Cibrian

Eddie Cibrian

Tyler McAllister

Marcel Iureș

Marcel Iureș

Dr. Nicolai

Vlad Rădescu

Vlad Rădescu

Dr. Bacovia

Crew163Hang Cấm

JK

Johnny Klimek

Original Music Composer

RH

Reinhold Heil

Original Music Composer

RH

Reinhold Heil

Music Producer

JM

James McQuaide

Visual Effects Supervisor

JM

James McQuaide

Co-Producer

RB

Robert Bernacchi

Unit Production Manager

WP

Wendy Partridge

Costume Design

Patrick Tatopoulos

Patrick Tatopoulos

Creature Design

Recommendations21Hang Cấm

Hang Quỷ

Hang Quỷ

Jul 08, 2005

7
The Reaping

The Reaping

Apr 05, 2007

5,7
Eight Legged Freaks

Eight Legged Freaks

Jul 17, 2002

5,8
Lời Nguyền

Lời Nguyền

Oct 22, 2004

5,9
The Covenant

The Covenant

Sep 08, 2006

5,5
Hồ Cá Sấu

Hồ Cá Sấu

Jul 15, 1999

5,9
Kiss the Girls

Kiss the Girls

Sep 29, 1997

6,5
The Omen

The Omen

Jun 06, 2006

5,6
30 Ngày Đen Tối

30 Ngày Đen Tối

Oct 17, 2007

6,4
Ngôi Nhà Sáp

Ngôi Nhà Sáp

May 05, 2005

5,9
Tàn Tích

Tàn Tích

Apr 02, 2008

6

Similar20Hang Cấm

Night of the Wild

Night of the Wild

Oct 03, 2015

3,8
The Hunt

The Hunt

Feb 22, 2013

4,5
Running Scared

Running Scared

Jun 27, 1986

6
The Lost

The Lost

Mar 11, 2006

5,2
Night of the Creeps

Night of the Creeps

Aug 21, 1986

6,7
Juice

Juice

Jan 17, 1992

7,3
Sauna

Sauna

Oct 24, 2008

6,2
Breathing Room

Breathing Room

Aug 25, 2008

4,3
Stiletto

Stiletto

Apr 29, 2008

4,7
Invasion U.S.A.

Invasion U.S.A.

Sep 27, 1985

5,7
La zona

La zona

Sep 01, 2007

6,3
The Square

The Square

Jun 30, 2008

6,1
Kẻ Săn Đuổi

Kẻ Săn Đuổi

Feb 14, 2008

7,8
Split Second

Split Second

May 01, 1992

5,9
Zombie Strippers!

Zombie Strippers!

Apr 18, 2008

4,7