Hàng Xóm Của Tôi Là Totoro

Hàng Xóm Của Tôi Là Totoro (1988)

16/04/19881h 26m

Overview

Những ngày cùng cha nghỉ hè tại miền quê thuộc đất nước Nhật Bản, hai chị em bé nhỏ đã kết bạn với những sinh vật huyền bí sống trong khu rừng gần đó.

Rick Dempsey
Executive Producer
Mark Henley
Director of Photography
Ned Lott
Producer
Original Title
となりのトトロ
Status
Released
Original Language
Budget
$3,700,000
Revenue
$41,000,000
Socials
Countries
Companies

Video4Hàng Xóm Của Tôi Là Totoro

35th Anniversary Trailer
35th Anniversary Spot
Totoro Takes The Cat Bus
Official Trailer [Subtitled]

Backdrops66Hàng Xóm Của Tôi Là Totoro

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast21Hàng Xóm Của Tôi Là Totoro

Noriko Hidaka

Noriko Hidaka

Satsuki Kusakabe (voice)

Chika Sakamoto

Chika Sakamoto

Mei Kusakabe (voice)

Hitoshi Takagi

Hitoshi Takagi

Totoro (voice)

Shigesato Itoi

Shigesato Itoi

Tatsuo Kusakabe (voice)

Sumi Shimamoto

Sumi Shimamoto

Yasuko Kusakabe (voice)

Tanie Kitabayashi

Tanie Kitabayashi

Granny (voice)

Toshiyuki Amagasa

Toshiyuki Amagasa

Kanta Ogaki (voice)

Yuko Maruyama

Yuko Maruyama

Kanta's Mother (voice)

Masashi Hirose

Masashi Hirose

Kanta's Father (voice)

Reiko Suzuki

Reiko Suzuki

Kanta's Aunt (voice)

Crew49Hàng Xóm Của Tôi Là Totoro

RD

Rick Dempsey

Executive Producer

MH

Mark Henley

Director of Photography

NL

Ned Lott

Producer

NL

Ned Lott

Casting

Joe Hisaishi

Joe Hisaishi

Original Music Composer

Yasuyoshi Tokuma

Yasuyoshi Tokuma

Executive Producer

YT

Yoji Takeshige

Background Designer

HS

Hisao Shirai

Director of Photography

TH

Tooru Hara

Producer

Recommendations21Hàng Xóm Của Tôi Là Totoro

Similar20Hàng Xóm Của Tôi Là Totoro