Hiệp Sĩ Rừng Xanh

Hiệp Sĩ Rừng Xanh (1973)

08/11/19731h 23m

Overview

Đó là một huyền thoại về một người anh hùng - một tên cướp, chuyên cướp của người giàu cho người nghèo. Đó là một câu chuyện có một kết thúc thật hạnh phúc tại khu rừng Sherwood, thời trị vì của vua Richard.Một ngày kia, Robin Hood và anh bạn LittleJohn đang lang thang trong rừng và bắt gặp kiệu của Thái tử John. Bên trong kiệu là Thái tử John và cận thần Sir Hiss đang đếm những đồng tiền vàng vừa cướp được của dân làng Nottingham. Robin và LittleJohn bèn giả dạng thành hai bà thầy bói và mon men lại gần kiệu của Thái tử John. Mời gọi John xem bói, đồng thời cướp sạch sẽ vàng bạc châu báu trên kiệu. Sau lần đó, Thái tử Johan rất căm hận Robin Hood, hắn ra lệnh cho quân lính truy nã Robin Hood khắp nơi.Trở lại với dân làng Nottingham, ...

Original Title
Robin Hood
Status
Released
Original Language
Budget
$5,000,000
Revenue
$32,056,467
Socials
Companies
Walt Disney Productions

Video4Hiệp Sĩ Rừng Xanh

Robin Hood - 1973 Theatrical Trailer (35mm 4K)
Robin Hood - 2006 Special Edition DVD Trailer
Robin Hood - 1982 Reissue Trailer
Robin Hood - Trailer

Backdrops16Hiệp Sĩ Rừng Xanh

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast19Hiệp Sĩ Rừng Xanh

Brian Bedford

Brian Bedford

Robin Hood - A Fox (voice)

Phil Harris

Phil Harris

Little John - A Bear (voice)

Andy Devine

Andy Devine

Friar Tuck - A Badger (voice)

Monica Evans

Monica Evans

Maid Marian - A Vixen (voice)

Peter Ustinov

Peter Ustinov

Prince John - A Lion / King Richard (voice)

Terry-Thomas

Terry-Thomas

Sir Hiss - A Snake (voice)

Pat Buttram

Pat Buttram

The Sheriff Of Nottingham - A Wolf (voice)

Carole Shelley

Carole Shelley

Lady Kluck - A Chicken (voice)

Roger Miller

Roger Miller

Allan-a-Dale - The Rooster (voice)

Ken Curtis

Ken Curtis

Nutsy - A Vulture (voice)

Crew29Hiệp Sĩ Rừng Xanh

KA

Ken Anderson

Characters

GB

George Bruns

Original Music Composer

JM

Jean Midre

Director of Photography

FL

François Léonard

Director of Photography

Frank Thomas

Frank Thomas

Animation

Recommendations21Hiệp Sĩ Rừng Xanh

Similar20Hiệp Sĩ Rừng Xanh