Hiệu Ứng Cánh Bướm

Hiệu Ứng Cánh Bướm (2004)

17/01/20041h 53m

Overview

Một chàng trai trẻ phải vật lộn để tiếp cận những ký ức tuổi thơ thăng hoa. Anh ta tìm thấy một kỹ thuật cho phép anh ta du hành trở lại quá khứ, để chiếm lấy cơ thể thời thơ ấu của mình và thay đổi lịch sử. Tuy nhiên, anh ấy sớm nhận ra rằng mọi thay đổi của anh ấy đều có những hậu quả bất ngờ.

Chris Bender
Producer
Matthew F. Leonetti
Director of Photography
John Ross
Sound Re-Recording Mixer
Derek Marcil
Sound Re-Recording Mixer
Original Title
The Butterfly Effect
Status
Released
Original Language
Budget
$13,000,000
Revenue
$96,060,858
Socials
Loạt phim Hiệu Ứng Cánh Bướm
Part of the Loạt phim Hiệu Ứng Cánh Bướm

Video1Hiệu Ứng Cánh Bướm

https://fmovies.to/movie/the-butterfly-effect-48pk/1-full

Backdrops15Hiệu Ứng Cánh Bướm

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast35Hiệu Ứng Cánh Bướm

Ashton Kutcher

Ashton Kutcher

Evan Treborn

Amy Smart

Amy Smart

Kayleigh Miller

Eric Stoltz

Eric Stoltz

George Miller

Melora Walters

Melora Walters

Andrea Treborn

William Lee Scott

William Lee Scott

Tommy Miller

Elden Henson

Elden Henson

Lenny Kagan

Logan Lerman

Logan Lerman

Evan Treborn age 7

John Patrick Amedori

John Patrick Amedori

Evan Treborn age 13

Irina Gorovaia

Irina Gorovaia

Kayleigh age 13

Crew182Hiệu Ứng Cánh Bướm

Chris Bender

Chris Bender

Producer

Matthew F. Leonetti

Matthew F. Leonetti

Director of Photography

JR

John Ross

Sound Re-Recording Mixer

DM

Derek Marcil

Sound Re-Recording Mixer

TT

Tami Treadwell

ADR Recordist

CA

Christopher Assells

Sound Effects Editor

DH

Douglas Higgins

Production Design

LB

Lon Bender

Sound Designer

LB

Lon Bender

Sound Supervisor

CB

Cale Boyter

Executive Producer

EB

Eric Bress

Screenplay

Recommendations21Hiệu Ứng Cánh Bướm

Similar20Hiệu Ứng Cánh Bướm