Hoàng Kim Giáp

Hoàng Kim Giáp (2006)

14/12/20061h 54m

Overview

Bộ phim sử thi cổ trang lấy bối cảnh thời hậu Đường ở Trung Hoa với tham vọng thống nhất thiên hạ, chinh chiến triền miên, để lại khoảng trống quyền lực to lớn trong cung cấm. Không tiết chế được dục vọng, vương hậu lén lút gian dâm với Đại vương tử Nguyên Tường...

Zhang Yimou
Screenplay
Zhang Yimou
Director
William Kong
Producer
Tingxiao Huo
Production Design
Shigeru Umebayashi
Original Music Composer

Video3Hoàng Kim Giáp

Curse of the Golden Flower (2006) Trailer 2
Curse of the Golden Flower (2006) Trailer 1
Curse of the Golden Flower (2006) Movie Trailer

Backdrops4Hoàng Kim Giáp

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast13Hoàng Kim Giáp

Chow Yun-fat

Chow Yun-fat

Emperor Ping

Gong Li

Gong Li

Empress Phoenix

Jay Chou

Jay Chou

Prince Zhai

Liu Ye

Liu Ye

Crown Prince Wan

Qin Junjie

Qin Junjie

Prince Yu

Li Man

Li Man

Jiang Chan

Ni Dahong

Ni Dahong

Imperial Physician Jiang

Chen Jin

Chen Jin

Imperial Physician's Wife

Jiulong Guo

Jiulong Guo

Host of The Festival

Crew15Hoàng Kim Giáp

Zhang Yimou

Zhang Yimou

Screenplay

Zhang Yimou

Zhang Yimou

Director

TH

Tingxiao Huo

Production Design

SU

Shigeru Umebayashi

Original Music Composer

BZ

Bian Zhihong

Screenplay

FC

Frankie Chung

Visual Effects

FC

Frankie Chung

Visual Effects Supervisor

YC

Yu Cao

Author

Xiaoding Zhao

Xiaoding Zhao

Director of Photography

KY

Kenneth Yee

Costume Design

JT

Jing Tao

Sound Designer

NW

Nan Wu

Writer

Recommendations21Hoàng Kim Giáp

The Dead End

The Dead End

Jun 19, 2015

7,5
Secret

Secret

Jul 27, 2007

7,6
Breakup Buddies

Breakup Buddies

Sep 26, 2014

5,8
Anh Hùng

Anh Hùng

Jul 22, 2002

7,5
Red Sorghum

Red Sorghum

Oct 10, 1988

7,1
Ngọa Hổ Tàng Long

Ngọa Hổ Tàng Long

Jul 06, 2000

7,4
To Live

To Live

May 26, 1994

8
Bá Vương Biệt Cơ

Bá Vương Biệt Cơ

Jan 01, 1993

7,9
Siêu Nhân 2

Siêu Nhân 2

Dec 04, 1980

6,7
Chân Dài 2

Chân Dài 2

Feb 11, 2022

5,8
Sắc, Giới

Sắc, Giới

Sep 27, 2007

7,2

Similar20Hoàng Kim Giáp

Monster

Monster

Dec 24, 2003

7,2
Ladyhawke

Ladyhawke

Mar 27, 1985

7
The Wrong Trousers

The Wrong Trousers

Dec 17, 1993

7,7
Blackmail

Blackmail

Jul 28, 1929

6,6
The Horse Whisperer

The Horse Whisperer

Feb 01, 1998

6,9
Sàn Đấu Sinh Tử

Sàn Đấu Sinh Tử

Oct 15, 1999

8,4
Pane e tulipani

Pane e tulipani

Mar 03, 2000

7,3
Absolut

Absolut

Apr 20, 2005

7,7
Xác Ướp

Xác Ướp

Apr 16, 1999

6,9
Mật Mã Da Vinci

Mật Mã Da Vinci

May 17, 2006

6,7
Titanic

Titanic

Nov 18, 1997

7,9
Ma Trận

Ma Trận

Mar 30, 1999

8,2